Njoftim për vend të lirë pune

  Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në zbatim të Ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e Mbrojtura”, Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM-së nr. 102, datë 04.02.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura e të Administratës […]

ADDITIONAL INFORMATION RESPONSE TO THE REQUEST FOR CLARIFICATION/Project Name: “Transboundary Biosphere Reserve Prespa” (PRESPA-Albania), Phase II Procurement Name: “Reconstruction of the Building of Healthcare Center Pustec and its Adaptation into the Headquarters of the Municipality of Pustec”

PRESPA_Additional information on Pustec Municpality bidding document   ADDITIONAL INFORMATION RESPONSE TO THE REQUEST FOR CLARIFICATION December 16, 2022 Project Name: “Transboundary Biosphere Reserve Prespa” (PRESPA-Albania), Phase II Procurement Name: “Reconstruction of the Building of Healthcare Center Pustec and its Adaptation into the Headquarters of the Municipality of Pustec” Bidding reference: BMZ-NCB-W-6 To: All Interested […]

Reconstruction of the Building of Health Care Center Pustec and its Adaptation into the Headquarters of the Municipality of Pustec

Prespa ITB BMZ NCB W 6 Proc_no. 508921 BMZ_NCB_W_6 Forms to be completed by bidders Annex 3D_KFW_Pustec-Municipality_M-Report-en-220509 Annex 3E_KFW_Pustec-Municipality_M-ProjectDesign Annex2A_KFW_Pustec-Municipality_A-Report-en-220509 Annex2B_KFW_Pustec-Municipality_A-ProjectDesign-220405 Annex 1_ KFW_Pustec-Municipality_BoQ Annex 3A_KFW_Pustec-Municipality_A-Technical-Specifications-220509 Annex 3B_KFW_Pustec-Municipality_H-Technical-Report-en-220509 Annex 3C_KFW_Pustec-Municipality_H-ProjectDesign

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM