Lot 1 – “The Construction of one new water ponds and reconstruction of three existing Water Ponds for livestock and wild animals in Prespa National Park (PNP) in four (4) selected areas of Prespa National Park (PNP)”; and Lot 2 – “The landscaping works around the Treni Cave in Prespa National Park”

On behalf of Ministry of Tourism and Environment of Albania as the Project Executing Agency (“PEA”), the National Agency of Protected Areas, has received financing from KfW toward the cost of the “Transboundary Biosphere Reserve Prespa” (PRESPA-Albania), Phase II, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract composed by two lots respectively:

Lot 1 – The Construction of one new water ponds and reconstruction of three existing Water Ponds for livestock and wild animals in Prespa National Park (PNP) in four (4) selected areas of Prespa National Park (PNP); and 

 Lot 2 – The landscaping works around the Treni Cave in Prespa National Park

The Project Executing Agency (“PEA”) now invites sealed Bids from eligible Bidders for the supplies and works on the “Construction of one new water ponds and reconstruction of three existing Water Ponds for livestock and wild animals in Prespa National Park (PNP) in four (4) selected areas of Prespa National Park (PNP)”, and “The landscaping works around the Treni Cave in Prespa National Park”, composed by two lots.

Final ITB for Water Ponds 18_04_2023_FIN

Formatet per tu plotesuar nga tenderuesit

Annex 3 Lerat -drawings

Annex 2.2 Treni cave project

Annex 2 Technical specifications for water ponds final

Annex 1.2 BoQ Treni cave

Annex 1 BoQ Rikonstruksion lere egzistuese

Annex 1 BoQ Ndertim lere e re

 

Previous Publikimi i vendeve vakante të punës si konsulentë lidhur me grantet e financuara nga PONT (Prespa Ohrid Nature and Trust) për Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM-në) dhe Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM-të) për vitin 2023

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM