NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në zbatim të Ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e Mbrojtura”, Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM-së nr. 102, datë 04.02.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura e të Administratës Rajonale të Zonave të […]

Publikimi i vendeve vakante të punës (punonjës sezonalë) si konsulentë lidhur me grantet e financuara nga PONT (Prespa Ohrid Nature and Trust) për Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM-në) dhe Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM-të) për vitin 2023

Në kuadër të granteve për vitin 2023 të miratuara nga Bordi Mbikëqyrës i PONT (Prespa Ohrid Nature and Trust) dhe nënshkruar me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM) dhe Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM-të) respektive në lidhje me: Parku Natyror Korab-Koritnik, Parku Kombëtar Alpet e Shqipërisë, Peisazh i Mbrojtur Ujor dhe Tokësor […]

AKZM dhe UNDP zhvillojnë trajnimin e përbashkët

Në vijim të mbështetjes së ofruar nga UNDP për Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, mbi reduktimin e hendekut të financimit të Zonave të Mbrojtura dhe përmirësimin e efektivitetit të menaxhimit të tyre, u zhvillua një trajnim me stafin e 12 Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura. Fokusi i trajnimit të stafit ishte në vendosjen e marrëdhënieve […]

Monitorim i cilësisë së ujërave në zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare

Në kuadër të Ditës Botërore të Ujit, programit për monitorimin e cilësisë së ujërave në zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare të qarkut Vlorë dhe Lumit Seman, i bashkohet edhe Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, ku së bashku realizuam monitorime në: -Liqenin e Butrintit; -Burimin e Syrit të Kaltër; -Parkun Natyror Detar të Porto […]

Shpallet “Park Kombëtar” Lumi Vjosa, mbretëresha e lumenjve evropianë

Vjosa u shpall i pari Park Kombëtar i një lumi të egërnë Europë në një ceremoni që finalizoi punën e përbashkët dhe disavjeçare të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, në bashkëpunim me Patagonia, IUCN, organizatat mjedisore dhe shumë aktorë të tjerë të shoqërisë. Lumit Vjosa-Aoös, nga burimi i tij deri te derdhja në det, duke përfshirë edhe […]

AdZM Vlorë dhe Qendra e Peshkimit Oriku i vijnë në ndihmë “Breshkës së gjelbërt”

AdZM Vlorë në bashkëpunim me qendrën e Peshkimit Oriku, është kujdesur për një prej specieve detare mjaft interesante të ujerave Adriatik dhe Jonian, breshkën e gjelbër, “Chelonia mydas”. Pas sinjalizimit të marrë nga peshkatarët, specialistët kanë marrë të gjitha masat e nevojshme për rehabilitimin e saj dhe më tej lënien e lirë në mjediset detare.      

Qendra e Rehabilitimit të Breshkave të Detit Vlorë, një qendër e re rehabilitimi, informimi dhe edukimi

Kualifikimi i vazhdueshëm i specialistëve, mbi menaxhimin e Qendrës së parë të Rehabilitimit të Breshkave të Detit, është një ndër prioritetet e AKZM, për këtë arsye në qytetin e Vlorës u zhvilluan një sërë trajnimesh informuese dhe përgatitore, me stafin e AdZM Vlorë dhe me një grupi veterinerësh vullnetarë. Stafi i AdZM Vlorë u informua lidhur […]

Mbahet në Vlorë seminari kushtuar praktikave të mira për mbrojtjen e breshkave të detit

Është mbajtur në Vlorë seminari kushtuar praktikave të mira për mbrojtjen e breshkave të detit, nën drejtimin e Prof. Antonio Vito Francesco di Bello dhe Prof. Stefano Ciccarelli nga Universiteti i Barit.   Pjesë e këtij seminari ishin grupe të ndryshme të interesit, të tilla si: institucione shtetërore, AdZM-të, studentë të Universiteteve të Vlorës, shoqata lokale mjedisore. Një […]

NA NDIQNI

Facebook: AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

Telefono:
E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane

Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM