Njoftim për vend të lirë pune, AdZM Korçë

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në zbatim të Ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e Mbrojtura”, Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM-së nr. 102, datë 04.02.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura e të Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura”, të Urdhrit të Kryeministrit Nr.188, datë 15.11.2022 “Disa ndryshime në urdhërin nr. 26, datë 03.02.2020, të Kryeministrit “Për miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura”, shpall 2 (dy) vende të lira pune, në Administratën e Zonave të Mbrojtura Korçë, për pozicionet si më poshtë:

  1. ROJE MJEDISORE
  2. SPECIALIST MONITORIMI

Thirrje për vend të lirë pune

Formularë, përshkrim pune, Roje Mjedisore 

Formularë, përshkrim pune, Specialist Monitorimi

 

Previous Takim i përbashkët me 4 studio arkitekturore ndërkombëtare, mbi projekt idenë e Qendrës së Vizitorëve, në Parkun Kombëtar Butrint

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM