Vjosa në UNESCO – Workshop i grupit këshillimor teknik

Tryeza e gjelbër e datës 13 qershor 2024, ishte takimi i radhës i dedikuar programit “Njeriu dhe biosfera – Vjosa në UNESCO”. Përfaqësues institucionesh vendore dhe të varësisë janë mbledhur pranë mjediseve të “Shtëpia e Evropës” për t’u bërë pjesë e diskutimit të programit për futjen e Vjosës në UNESCO.

Programi është paraqitur nga znj. Daniel Pirushi, Drejtor i Agjencia Kombëtare Zonat e Mbrojtura dhe grupi i punës pranë kësaj agjencie, i cili është proces teknik që kalon në disa faza. Procesi është në rrugën e tij, i cili ka përfshirë institucione në nivel qendror e vendor, ekspertë dhe komunitete, pasi ky i fundit është edhe përfituesi direkt pas marrjes së statusit UNESCO.

Lumi Vjosa pas statusit park kombëtar, në të ardhmen do të ketë edhe një status, atë të rezervës së biosferës, statute që përcaktojnë të gjitha veprimtaritë e lejuara sipas zonimit të zonës, në harmoni me natyrën dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe në përputhje me plani e integruar të menaxhimit, i cili është prezantuar përgjatë dëgjesave të organizuara nga MTM dhe AKZM. Takimet për programin “Njeriu dhe biosfera” do të vijojnë me grupet teknike lokale.

Previous Workshop i Grupit Këshillimor Teknik Lokal – Vjosa në UNESCO

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM