Publikimi i vendeve vakante të punës si konsulentë lidhur me grantet e financuara nga PONT (Prespa Ohrid Nature and Trust) për Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM-në) dhe Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM-të) për vitin 2023

Në kuadër të granteve për vitin 2023 të miratuara nga Bordi Mbikëqyrës i PONT (Prespa Ohrid Nature and Trust) dhe nënshkruar me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM) dhe Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM-të) respektive në lidhje me:

  •  1 Punonjës Sezonal pranë AdZM Elbasan për Parkun Kombëtar të Shebenikut,
  • 1 Punonjës Sezonal pranë AdZM Korçë për Parku Kombëtar i Prespës.

gjeni bashkangjitur ToR-s (termat e referencës) të vendeve të lira të punës për personat që do të punësohen si konsulentë, që do të financohen nga PONT sipas granteve dhe Planeve Operacionale respektive të miratuara për vitin 2023 për Parqet/Zonat e Mbrotjura sa më sipër cituar.

Thirrje për aplikim “1 Punonjës Sezonal pranë AdZM Elbasan për Parkun Kombëtar të Shebenikut”

Thirrje për aplikim “1 Punonjës Sezonal pranë AdZM Korçë për Parku Kombëtar i Prespës”

Previous Takime mbi hartimin e Planit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar Vjosa

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM