The Phase ll of the International Competition for Design of “Multifunctional Center and Information Stations” for the Vjosa Wild River National Park

The 2nd Phase of the International Competition for Design of “Multifunctional Center and Information Stations” for the Vjosa Wild River National Park

The 2nd Phase of the International Competition for the Design, launched by @ministria_turizmit_mjedisit and @akzmalbania, focused on creating the “Multifunctional Center and Information Stations” for the Vjosa Wild River National Park is currently underway.

All candidates are required to provide the Preliminary Idea Project with:

  1. Accompanying technical documentation
  2. Technical Report of the project
  3. Preliminary assessment of the value of the investment for the proposal
  4. Preliminary assessment of the value of the implementation project
The deadline is : November 30th
#AParkInTheMaking #VjosaNationalPark #VjosaRiver

—————————

Faza ll e Konkursit Ndërkombëtar për Dizajnin, iniciuar nga @ministria_turizmit_mjedisit dhe @akzmalbania, e fokusuar në krijimin e “Qendrës Multifunksionale dhe Stacioneve të Informacionit” për Parkun Kombëtar të Lumit të Egër Vjosa është duke u zhvilluar.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin Projekt Idenë paraprake me:

  1. Dokumentacionin teknik shoqërues
  2. Raportin teknik të projektit
  3. Vlerësimin paraprak të vlerës së investimit për propozimin
  4. Vlerësimin paraprak të vlerës së projektit të zbatimit
Afati i fundit është: 30 Nëntor
Gjeni të gjitha detajet teknike duke klikuar lidhjen në bio ose duke vizituar faqen e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura: https://akzm.gov.al/international-competition-for-the-design-of-the-multifunctional-center-and-information-stations-of-the-vjosa-river-national-park/.
#PoKrijojmeNjePark #VjosaParkKombetar #VjosaRiver

   
Previous Shortlisted Candidates for Phase 1 of the International Competition for the Design of the Multifunctional Center and Information Stations of the “Vjosa River” National Park

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM