Monumente Natyror

Monument natyror

Monument natyror (Kategoria III) shpallet formacioni natyror (përfshirë edhe elemente të veçanta biologjike) formacioni i veçantë gjeologjik dhe gjeomorfologjik, një depozitë mineralesh ose një habitat i një lloji të rrallë e të kërcënuar ose me rëndësi e vlerë të veçantë shkencore dhe estetike.

Në një “Monument natyror” zbatohet shkalla e mbrojtjes, e njëjtë me “Rezervën strikte”. Zona mbrohet e menaxhohet për ruajtjen e karakteristikave dhe dukurive të veçanta natyrore, kulturore, historike e arkeologjike, për të cilat është shpallur monument. Ato rrethohen nga zona buferike me gjerësi deri në 200 metra nga perimetri i monumentit.

Për më shumë informacione rreth listës së Monumenteve ju ftojmë të ndiqni materian:
Pamja e dokumentit - Qendra e Botimeve Zyrtare (qbz.gov.al)
Vendim Nr. 154, datë 13.03.2023, “Për shpalljen e Habitatit të Tulipanit Shqiptar, Monument Natyre”

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM