Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

• Udhëzuesi i zonimit të territorrit të Zonave të Mbrojtura.

• Udhëzues për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e shtigjeve për vizitorët dhe strukturat ndihmëse.

• Manual për procesin e studimit dhe të shpalljes së Parqeve Natyrore Rajonale në Shqipëri.

 

 

 

 

 

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM