Lugina e Vjoses

Lugina e lumit Vjosë

Parku Natyror “Lugina e lumit Vjosë”, me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 60, datë 26.1.2022 u miratua shpallja “park natyror” (kategoria IV e zonave të mbrojtura) të ekosistemit natyror “Lugina e lumit Vjosë”, me sipërfaqe 7 989.5 ha.

Lumi Vjosa rrjedh i lirë nga malet e Pindit, në Greqi deri në Detin Adriatik, në Shqipëri, pothuajse i paprekur. Në rrjedhën e tij, lumi ofron të gjitha llojet e ekosistemeve lumore, duke përfshirë kanione, pjesë të gjera me ishuj të mëdhenj, shtigje gjarpëruese dhe zonën estuarine komplekse së bashku me lagunën e Nartës, në Grykëderdhje. Sidoqoftë, ajo që e bën Vjosën veçanërisht unike është fakti se shumica e degëve të saj si: Bënça, Shushica, Drinosi, janë, gjithashtu, ende të paprekur. Lumi dhe degët përbëjnë së bashku sistemin lumor më të paprekur në këtë madhësi në Evropë.

Si i tillë, Lumi Vjosa është me vlera të jashtëzakonshme, gjë që e bën të denjë për përcaktimin e një mbrojtjeje të veçantë si: Parku i Parë Kombëtar i Lumit të Egër në Evropë (PKLE), i cili nuk është një emërtim zyrtar, por i referohet karakterit të veçantë dhe unikalitetit të parkut.

Qëllimi i këtij propozimi është shpallja e një Parku Kombëtar të Vjosës, në përputhje me standardet ndërkombëtare. Sipas kategorive të mbrojtjes të IUCN, një Park Kombëtar (kategoria II) mbron zona të mëdha natyrore ose pothuaj natyrore në të mirë të biodiversitetit dhe proceseve mjedisore, si dhe promovon edukimin dhe rekreacionin.

Nga një këndvështrim ekologjik, pjesët më të rëndësishme janë shtrirjet e gjera të lumit, duke filluar pranë Tepelenës në drejtim të Selenicës, si dhe gryka në detin Adriatik. Zonat e afërta me fushat lumore mund të jenë pjesë e zonës buffer ose zonës së përdorimit tradicional. E njëjta vlen edhe për kodrat fqinje në pellgun e Vjosës. Së bashku me zonën buffer

NA NDIQNI

Facebook: AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

Telefono:
E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane

Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM