Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 2.2.2021 Mbi Shpalljen e Lumit Vjosa Zonë e Mbrojtur 23.02.2021 I përfunduar Nuk ka
2 24.2.2021 Mbi Shpalljen e Lumit Vjosa Zonë e Mbrojtur I përfunduar Nuk ka
3 29.1.2021 Informacion mbi emërtimet, kategoritë, vendimin me të cilin janë shpallur dhe vendndodhjen e zonave të mbrojtura 22.2.2021 I përfunduar Nuk ka
4 20.1.2021 Mbi Gjuetine e Paligjshme 3.2.2021 I përfunduar Nuk ka
5 22.3.2021 Mbi Menaxhimin e MN Ksamil I përfunduar Nuk ka
6 28.2.2021 Mbi gjuetine e paligjshme 9.3.2021 I përfunduar Nuk ka
7 26.2.2021 Mbi HEC ne ZM 9.3.2021 I përfunduar Nuk ka
8 25.3.2021 Vendimi i KKT mbi kufijtë e ZM Në Proces Nuk ka
9 6.4.2021 Monumentet e Natyrës, Dumre Në Proces Nuk ka