Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 4.2.2020 Mbi zgjerimin e Parkut Kombëtar Mali I Tomorrit 5.2.2020 I përfunduar Nuk ka
2 2.1.2020 Informacion mbi Shtoi I Vjetër, Shkodër 22.1.2020 I përfunduar Nuk ka
3 20.1.2020 A është Mile- Stile ZM? 28.1.2020 I përfunduar Nuk ka
4 11.5.2020 A lejohen ndërtime në P.K. Llogara 9.6.2020 I përfunduar Nuk ka
5 2.12.2020 Informacion mbi studimin e zonave të Mbrojtura 29.12.2020 I përfunduar Nuk ka
6 2.10.2020 Mbi barrierën e grykderdhjes në Lumin Shkumbin 5.10.2020 I përfunduar Nuk ka