Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 6.3.2019 Në Ishujt e Ksamilit, qytetarët na kanë raportuar në redaksi se mbeturinat i kanë mbuluar ishujt e mbrojtur dhe se subjekti që i shfrytëzon dy ishujt binjakë i ka dëmtuar rëndë duke ndërtuar me beton dhe gërryer ishujt. 26.3.2019 I përfunduar Nuk ka
2 21.9.2018 Dokumentacionin i cili çoi në shpalljen e Zagorisë, “park natyror”, bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.354, datë 2.5.2018, “Për zgjerimin dhe kthimin e Parkut Rajonal “Zagori” në Park Natyror”. 3.10.2019 I përfunduar Nuk ka
3 11.3.2019 Mbi HEC-et ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice 10.4.2019 I përfunduar Nuk ka
4 16.1.2019 Kërkesë për info mbi pikat që shërbejnë për zhytjet nënujore 7.2.2019 I përfunduar Nuk ka
5 13.2.2019 Kërkesë për pikë që shërben për zhytjet nënujore, P.K. Sazan Karaburun 26.2.2019 I përfunduar Nuk ka
6 23.4.2019 Mbi Vrojtuesit e Plazhit 23.4.2019 I përfunduar Nuk ka
7 1.10.2019 Ankesë mbi HEC-in në Dibër 30.10.2019 I përfunduar Nuk ka
8 2.12.2019 Ankesë për HEC 20.12.2019 I përfunduar Nuk ka