AKZM

Towards Natura2000 in Albania, Closing Conference of NaturAL Project

Natura 2000 is the centrepiece of the values of protecting nature. By allying itself to EU standards Albania is progressing towards the precondition for the opening of the accession of negotiation on environmental and climate change. NaturAl has done an important job building a comprehensive network of nature protection sites in Albania along the lines of Natura 2000 in European Union” – Address of the EU Ambassador to Albania Soreca, speaking at the closing conference of NaturAl project on behalf of the European Commissioner for Maritime Affairs, Fisheries and Environment Karmenu Vella. 

Nature is the capital of Albania! Participants at the conference emphasized during the 1st day of the conference that the only way to create a more competitive, resilient economy, is to embrace the protection of our natural environment and to create a sustainable balance between our resources and our ambitions for the way we want to live. Great examples from Natura 2000 networks in Croatia, Serbia and Greece. Albania contributes to Europe's biodiversity heritage, and it reveals some significant progress in protecting it thanks to the  funded project #NaturAl. Now it is time to engage with stakeholders on how to best manage protected areas for the benefit of nature and society.

Initiated in 2015, at the time of the establishment of AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të MbrojturaNatur Al provided a strong push and instrumental support to the improvement of management of protected areas of Albania. Learn about our achievements - the new brochure is out!http://bit.ly/2Uiq3mg

Konferenca "Drejt rrjetit Natura 2000 në Shqipëri"

“Natura 2000” është thembra e vlerave të mbrojtjes së natyrës. Duke përqafuar standardet e BE-së, Shqipëria po përparon drejt plotësimit të kushteve për hapjen e negociatave në kapitullin e mjedisit dhe ndrysheve klimaterike. Projekti NaturAl ka bërë një punë shumë të rëndësishme, duke afruar rrjetin e zonave të mbrojtura në Shqipëri në linjë me rrjetin e BE-së Natura 2000”. tha Ambasadori i BE-së në Shqipëri Soreca, i cili foli në konferencën përmbyllëse të projektit NaturAl në emër të Komisionerit të BE-së për Mjedisin, Peshkimin dhe Çështjet Detare, Karmenu Vella.

Më datën 16-17 Prill u mbajt konferenca përmbyllëse e projektit NaturAL, “Drejt rrjetit Natura 2000 në Shqipëri”.

Në 4 vitet e ekzistencës së tij Projekti i Bashkimit Evropian, NaturAl – “Forcimi i kapaciteteve kombëtare për ruajtjen e natyrës – përgatitja për rrjetin Natura 2000" (2015-2019) ka punuar në forcimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura të Shqipërisë duke u përqëndruar në:

 1. Trajnime dhe forcimin e kapaciteteve të AKZM dhe agjencive rajonale: - Rreth 100 persona nga agjencia janë trajnuar në mbrojtjen e biodiversitetit, zbatimin e planeve dhe protokolleve monitoruese, luftës kundër zjarreve dhe fatkeqësive natyrore, zhvillimin e infrastruktures për turistët si dhe kanë marrë pjesë në vizita studimore dhe shkëmbimi brenda dhe jashtë vendit.
 1. Monitorimi i jetës së egër – Eshtë krijuar Databaza Kombëtare e Biodiversitetit (BIONNA) dhe sistemi i menaxhimit dhe informimit të jetës së egër, të cilat përdoren nga rejnxhërsat për të mbledhur dhe analizuar të dhënat e jetës së egër dhe statusin e biodiversitetit në Shqipëri.

Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura janë pajisur me mjete motorike (makina off-road, motocikleta, bicikleta dhe varka lundrimi) dhe pajisje të tilla si kompjutera dhe mjetet e inspektimit (dylbi, teleskopë, GPS, kamera kurth).

 1. Mardhëniet me komunitetin– Vëmendje e vecantë i është kushtuar komuniteteve që jetojnë në zonat e mbrojtura. 3 qendrat e reja të rindërtuara me fondet e projektit në parqet kombëtare të Divjakë-Karavasta, Llogora dhe Dajt janë shembulli më i mirë i bashkë-ekzistencës mes vizitorëve të parqeve, rejnxhërsave dhe komunitetit vendas.

Projekti ka investuar rreth 1 milion euro në rehabilitimin e infrastrukturës, përmirësimin e kushteve dhe mjediseve të punës për stafet e administrative rajonale në Shkodër, Velipojë, Kukës, Berat, Lezhë, Shebenik, Llogora, Peshkopi, Bredhi i Hotovës, Dajti, Tomori, etj.

 1. 4. Natura 2000 – Janë identifikuar zonat e mundshmë të rrjetit Natura 2000 me interes për komunitetin, duke krijuar një listë paraprake me 43 zona të propozuara. Janë hartuar 13 protokolle monitorimi për specie të caktuara, udhëzime teknike për krijimin e rrjetit Natura2000, plani kombëtar i veprimit për lakuriqët e natës dhe Atlasi i Lakuriqëve të Natës në Shqipëri.

Konferenca përmbyllëse “Drejt Rrjetit Natura 2000” ka sjellë eksperiencën më të mirë të shteteve fqinjë në rrugëtimin e tyre drejt rrjetit Natura 2000 si Kroacia, Serbia e Greqia dhe ka bërë bashkë ekspertët e fushës, donatorë dhe autoritetet vendase për të garantuar rrugëtimin e Shqipërisë drejt Rrjetit më të madh Evropian për mbrojtjen e natyrës, NATURA 2000.

Projekti NaturAl u financua nga Bashkimi Evropian në kuadër të Instrumentit për Asistencë Para Anëtarësimit (IPA 2013) dhe u zbatua nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, AICS Unioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës IUCN dhe Shoqata Italiane e Botanikës SBI.  

PHAROS4MPAs Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs in order to achieve Good Environmental Status

PHAROS4MPAs
Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs in order to achieve Good Environmental Status

On one side, the current trend of “blue growth” in the Mediterranean Sea is accelerating at a pace of near unsustainability. On the other side, marine protected areas (MPAs), specifically established to protect marine ecosystems, processes, habitats and species represent today 7.14% of the Mediterranean basin where the objective set by the CBD is 10%.

Despite the status of MPAs to safeguard the environment, many economic sectors function within or near these protected areas.

The current EU Blue Growth strategy means that MPAs face more and more overlaps and increased requests for economic development within or near their limits, with greater pressure and impact on the marine environment. At the same time, the Marine Strategy Framework Directive requires to reach Good Environmental Status of the European Seas by 2020.

The PHAROS4MPAs project explores how Mediterranean MPAs are affected by activities in the growing Blue Economy, and provides a set of practical recommendations for regional stakeholders on how the environmental impacts of key sectors can be prevented or minimized. Encouraging international collaboration across MPA networks and cooperation between state, industry and other actors, PHAROS4MPAs aims to enhance MPA management effectiveness and improve the conservation of marine ecosystems across the whole of the Mediterranean.

PHAROS4MPAs focuses on the following sectors of the Blue Economy:

 • ● Maritime transport and industrial ports
 • ● Cruise
 • ● Tour boats
 • ● Leisure boating
 • ● Offshore wind farms
 • ● Aquaculture
 • ● Recreational fisheries
 • ● Scuba diving
 • ● Small-scale fisheries

The approach of this project is it to put all parties on an equal foot - from MPA managers, to MSP authorities and business sectors representatives - and create the conditions for a sustainable blue economy and a healthy marine environment in and around MPAs.

Outcomes include delivering common capitalization baselines, recommendations and policy tools adapted to appropriation by the MedPAN network, MSP authorities, the European 

The project, which runs for 18 months from February 2018 to July 2019, is co-funded by Interreg Med, a program funded by the European Regional Development Fund.

 PHAROS4MPAs IN NUMBERS

Project website : https://pharos4mpas.interreg-med.eu/

 

MEET Video promovimi per Zonat e Mbrojtura ne Mesdhe

Rrjeti MEET ndihmon në promovimin e turizmit në zonat e mbrojtura në të gjithë rajonin e Mesdheut. Ndiqni videon e krijuar në kuadrin e Projektit
#DestiMED të Interreg MED Program!

https://drive.google.com/file/d/1Uou3EL1rHmAiTjqu6lRdJm0y0IVmE_H6/view?usp=sharing

Buletini i AKZM JANAR 2019

Njihuni me punen e bere nga AKZM ne Janar te vitit 2019

 

https://drive.google.com/open?id=14uVLsLUW0qtEz4OE7NdkQ1HKvtjv16cWhttps://drive.google.com/open?id=14uVLsLUW0qtEz4OE7NdkQ1HKvtjv16cW

Page 1 of 19

Contact

Address

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068