Publikime

Notification of Award  for Tender related to the “Implementation of the Energy Efficiency Refurbishment of Selected Buildings of Pustec and Devoll Municipalities”, in frame of Transboundary Biosphere Reserve Prespa Project- Albania (Phase II).

Final%20notification%20of%20award%20Sina%202008%20shpk

Shkarko PDF

 

Informacion i rëndësishëm për ofertuesit për Masat e Efiçiencës së Energjisë në Komunën Pustec / Devoll.

PPRESPA%20ENERGY%20EFFICIENCY%20Minutes%20of%20the%20Meeting_Pre%20bid%2015042021%20FINAL

Shkarko PDF

 

Thirrje për aplikim në tender

SBD_Bids-EnergyEficiency-300321-Final

Shkarko PDF Shkarko formularin

 

Libër burimor mbi financimin e qëndrueshëm për biodiversitetin, ekosistemet & zonat e mbrojtura në Ballkanin Perëndimor​

ALB%20Sourcebook%20on%20sustainable%20financing%20for%20biodiversity%20page%20web

Shkarko shqip Shkarko anglisht

Fjalorth

ALB%20Glossary%20on%20sustainable%20financing%20for%20biodiversity%20page%20web

Shkarko

 

Thirrje për projekte të vogla pilot, në kuadër të projektit Blue Land

Local_publication_small_grants

Shkarko dokumentat Annex A Annex B Annex C Annex D Annex E Annex G Annex J Annex K Blue Land Guidelines Annex II Annex IV Annex V Annex VI/2 Annex VI/3

 

Kërkesë për propozime

rfp_nbs_field_expert_albania_extended

shkarko

 

Njoftim për shtyp Press release

 

Manuale

Manuali i monitorimit versioni final 2019

Monitoring Manual Vers Final-2019_AL

shkarko   shfaq hartën

Monitoring manual for lake bound species

Monitoring_Manual_for_Lake_bound_Species_2019

shkarko

 

Teksti për manualin

Teksti per manualin

shkarko

 

Harta dhe broshura

Anglisht

Shqip