Publikime

Informacion i rëndësishëm për ofertuesit për Masat e Efiçiencës së Energjisë në Komunën Pustec / Devoll.

PPRESPA%20ENERGY%20EFFICIENCY%20Minutes%20of%20the%20Meeting_Pre%20bid%2015042021%20FINAL

Shkarko PDF

 

Thirrje për aplikim në tender

SBD_Bids-EnergyEficiency-300321-Final

Shkarko PDF Shkarko formularin

 

Libër burimor mbi financimin e qëndrueshëm për biodiversitetin, ekosistemet & zonat e mbrojtura në Ballkanin Perëndimor​

ALB%20Sourcebook%20on%20sustainable%20financing%20for%20biodiversity%20page%20web

Shkarko shqip Shkarko anglisht

Fjalorth

ALB%20Glossary%20on%20sustainable%20financing%20for%20biodiversity%20page%20web

Shkarko

 

Thirrje për projekte të vogla pilot, në kuadër të projektit Blue Land

Local_publication_small_grants

Shkarko dokumentat Annex A Annex B Annex C Annex D Annex E Annex G Annex J Annex K Blue Land Guidelines Annex II Annex IV Annex V Annex VI/2 Annex VI/3

 

Kërkesë për propozime

rfp_nbs_field_expert_albania_extended

shkarko

 

Njoftim për shtyp Press release

 

Manuale

Manuali i monitorimit versioni final 2019

Monitoring Manual Vers Final-2019_AL

shkarko   shfaq hartën

Monitoring manual for lake bound species

Monitoring_Manual_for_Lake_bound_Species_2019

shkarko

 

Teksti për manualin

Teksti per manualin

shkarko

 

Harta dhe broshura

Anglisht

Shqip