Publikime

Ftesë për tender

Tender për materiale promovimi dhe komunikimi

Invitation to tender for promo and communication materials 02102019

 

Tender për shërbime përkthimi dhe interpretimi

Invitation%20to%20tender%20translation%20%20and%20interpretation%20services%2002102019

 

Manuale

Manuali i monitorimit versioni final 2019

Monitoring Manual Vers Final-2019_AL

 

Monitoring manual for lake bound species

Monitoring_Manual_for_Lake_bound_Species_2019

 

Teksti për manualin

Teksti per manualin

 

Harta dhe broshura

Anglisht

Shqip