Publikime

Ftesë për ofertë

Ftese%20per%20oferte%2017_8

Shkarko

 

Njoftim për vend pune

Vlorë

njoftimi%20p%C3%ABr%20pun%C3%ABsim-%20NAPA%20-AdZM%20Vlore

Shkarko
Tiranë

njoftimi%20p%C3%ABr%20pun%C3%ABsim-%20NAPA%20-AdZM%20Tirane

Shkarko
Shkodër

njoftimi%20p%C3%ABr%20pun%C3%ABsim-%20NAPA%20-AdZM%20Shkoder

Shkarko
Kukës

njoftimi%20p%C3%ABr%20pun%C3%ABsim-%20NAPA%20-AdZM%20Kukes

Shkarko

 

Thirrje për propozime. Buna II

Buna%20II_grants%20%20launch_Comms_v.3a%20%281%29

Shkarko

 

Studim: “Vlerësimi i sistemit të zonave të mbrojtura mjedisore në Shqipëri”

Studimi_ZM_final_Shqip__July_2020

Shkarko dokumentin e plotë

 

Libër burimor mbi financimin e qëndrueshëm për biodiversitetin, ekosistemet & zonat e mbrojtura në Ballkanin Perëndimor​

ALB%20Sourcebook%20on%20sustainable%20financing%20for%20biodiversity%20page%20web

Shkarko shqip Shkarko anglisht

 

Fjalorth

ALB%20Glossary%20on%20sustainable%20financing%20for%20biodiversity%20page%20web

Shkarko

 

Thirrje për projekte të vogla pilot, në kuadër të projektit Blue Land

Local_publication_small_grants

Shkarko dokumentat Annex A Annex B Annex C Annex D Annex E Annex G Annex J Annex K Blue Land Guidelines Annex II Annex IV Annex V Annex VI/2 Annex VI/3

 

Kërkesë për propozime

rfp_nbs_field_expert_albania_extended

shkarko

 

Njoftim për shtyp Press release

 

Manuale

Manuali i monitorimit versioni final 2019

Monitoring Manual Vers Final-2019_AL

shkarko   shfaq hartën

Monitoring manual for lake bound species

Monitoring_Manual_for_Lake_bound_Species_2019

shkarko

 

Teksti për manualin

Teksti per manualin

shkarko

 

Harta dhe broshura

Anglisht

Shqip