Publikime

Thirrje për aplikim për pozicion pune

PRESPA_INVITATION%20TO%20TENDER_%20Rnger%20PONT_Final_261120

Formë CV Skarko

 

Thirrje për aplikim për pozicion pune

PRESPA_INVITATION%20TO%20TENDER_%20PONT_Final_121120

Formë CV Skarko

 

Libër burimor mbi financimin e qëndrueshëm për biodiversitetin, ekosistemet & zonat e mbrojtura në Ballkanin Perëndimor​

ALB%20Sourcebook%20on%20sustainable%20financing%20for%20biodiversity%20page%20web

Shkarko shqip Shkarko anglisht

Fjalorth

ALB%20Glossary%20on%20sustainable%20financing%20for%20biodiversity%20page%20web

Shkarko

 

Njoftim për tender

Shkarko formularët

PRESPA%20Ftese%20per%20tender%20pyllezim%20linear%20shqip%2001102020

Shkarko

PRESPA%20Contract%20Linear%20Forest%20Project%2001102020%20AL

Shkarko

PRESPA%20Invitation%20to%20Tender%20Linear%20afforestation%20English%2001102020

Shkarko

PRESPA%20Contract%20Linear%20Forest%20Project%2001.10.2020%20EN

Shkarko

 

Thirrje për projekte të vogla pilot, në kuadër të projektit Blue Land

Local_publication_small_grants

Shkarko dokumentat Annex A Annex B Annex C Annex D Annex E Annex G Annex J Annex K Blue Land Guidelines Annex II Annex IV Annex V Annex VI/2 Annex VI/3

 

Informacion i rëndësishëm për Ofertuesit për shërbimet e Konsulencës për Vlerësimin Afatmesëm të zbatimit të Planit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Prespës!

1) Afati i fundit për paraqitjen e ofertave zgjatet deri të hënën 15 qershor 2020 – 16:30 orë. Kjo është në përgjigje të kërkesave të pranuara nga ofertuesit.

2) Përfshirja e një eksperti në përgatitjen e Planit të Menaxhimit nuk është bazë për përjashtim nga procedura aktuale e tenderimit. Kjo është si përgjigje e pyetjeve të marra nga ofertuesit.

3) Adresa për dorëzim ndryshohet.

Përndryshe të dorëzimit në Zyrën e Projektit, Rruga Kristaq Floqi, Lagjja Nr. 18, 7001 Korҁë

Ofertat do të pranohen gjithashtu në Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM), Shtojcë: Projekti i Rezervës së Biosferës Ndërkufitare Prespa- Shqipëri (Faza II) Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.1, 1001, Tiranë.

Kjo është si përgjigje e pyetjeve të marra nga ofertuesit.

4) Në lidhje me grupin e ekspertëve, ju lutemi vini re se minimumi tre ekspertë duhet të paraqiten në ofertë. Në përputhje me konceptet teknike, ofertuesit gjithashtu mund të ofrojnë më shumë ekspertë. Në përputhje me kriteret e vlerësimit, vetëm tre ekspertë do të merren parasysh në vlerësim. Kjo është si përgjigje e pyetjeve të marra nga ofertuesit.

 

Njoftim për tender

 

PRESPA_Tender_Tourism%20Strategy%20Expert_FINAL_Reopened

shkarko

Aneks 2 Aneks 3 Aneks 4 Aneks 5 Aneks 6

 

Njoftim për tender

 

PRESPA_Tender_MTA%20MNG%20PLAN%20PNP_Final

shkarko

ToR Aneks 2 ToR Aneks 3 Aneks 2 Aneks 3 Aneks 4 Aneks 5 Aneks 5.2

 

Kërkesë për propozime

rfp_nbs_field_expert_albania_extended

shkarko

 

Njoftim për shtyp Press release

 

Manuale

Manuali i monitorimit versioni final 2019

Monitoring Manual Vers Final-2019_AL

shkarko   shfaq hartën

Monitoring manual for lake bound species

Monitoring_Manual_for_Lake_bound_Species_2019

shkarko

 

Teksti për manualin

Teksti per manualin

shkarko

 

Harta dhe broshura

Anglisht

Shqip