Parku kombëtar “Bredhi i Hotovës-Dangëlli”

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Bredhi i Hotovës – Dangëlli”

Kategoria:  II

Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr. 1631 date 17.12.2008

Sipërfaqja, vendndodhja:

        Sipërfaqja e përgjithshme e Parkut është 34,361.05 ha nga te cilat:

        Në rrethin e Permetit 33,165.3 ha

        Në rrethin e Kolonjës 1,195.8 ha

        Eshtë i vendosur në jug – lindje të Shqipërisë, në afërsi të qytetit të Përmetit, në lindje të lumit Vjosa.

Kordinatat:

Në Veri: Kuota (1511 m), (44 75 590   44 47 340)

Në Lindje: Kuota (1350 m), (44 54 890 44 57 690)

Në Jug: Kuota (250 m), (44 52 200    44 51 150 )

Në Perëndim:  Kuota (192 m), (44 61 150    44 43 910)

Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: 

Parku përshkohet nga 2 rrugë kryesore që janë Piskovë – Frashër dhe Petran – Gostivishtë

Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:

Flora përfaqesohet nga: Bredhi i Maqedonisë, shparthi, qarri, panja, shkoza e bardhë, frashëri, dëllinja, marreja etj.

Fauna përfaqesohet nga: ariu i murrmë, kaprolli, derri i egër, lepuri I egër, ujku, dhelpra, ketri, shqiponja e malit, bufi, etj.

Monumente natyre:

Pylli i Rapushës

Bokërrimat e Dangellisë

Gështenja e Teqesë, Frashër

Bredhi i Kokojkës

Kanioni i Kamenckës

Kanioni i Borockës ( Guri i Bletës)

Ujrat termale të Benjës

Kanioni i Langaricës

Shpella e Pëllumbave

Bredhi i Petranit

Arra e Llukanit Frashër

Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

Teqea Frashër

Teqea e Alipostivanit

Kisha e Ogrenit

Kisha e Bënjës

Kisha e Kosinës 

Objekte në shërbim të komunitetit:

 Ujrat termale të Bënjës.