ZONAT E MBROJTURAKorab Kortnik

Emri i Zonës së Mbrojtur: "Korab-Koritnik" Kategoria:  Rezervat Natyror i Menaxhuar / Park Natyror (IV) Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.M nr.898 date,21.12.2011 Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat: 20663.4 ha  Ka një sipërfaqe prej  55.550.2ha . Nga kjo sipërfaqe 34,886.8 ndodhen në territorin e qarkut Kukës dhe  20,663.4, në territorin e qarkut Dibër. Parku është pjesë edhe e zonës ndërkufitare me Parkun Kombëtar të Mavrovës (Maqedoni) dhe nëpërmjet një bio-korridori lidhet…

Parku Kombëtar i Thethit

  Park Kombëtar 1.1.Shpallet me VKM 96 date 21.11.1966 1.2(Kategoria II) 1.3 Sipërfaqja e P.K. Theth është 2630 ha. 1.4 Koordinatat Në Veri: Kuota 2035.0 m (4396670.31L/4701978.22V), vijon me majën e Arapit (2217.2 m), qafa e Pejës, kuotat 1974.0 m, 2045.0 m, maja e Alisë (2471.0 m), kuota 2247.0 m, maja e Valbonës (1965.0 m)-(4402229.91L/4697825.22V); Në Lindje: Maja e Valbonës (1965.0 m)-(4402229.91L/4697825.22V), qafa e Valbonës, kuotat 1909.0 m, 2111.0 m,…

Kardhiq

Emri i Zonës së Mbrojtur:    Rezervat strikt natyror/ Rezervat shkencor “ Kardhiq” Kategoria:  I Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr. 102 date 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja - kordinatat: Sipërfaqja e pergjithshme e zonës është 1800 ha Eshtë i vendosur në zonën veri - perëndimore të rrethit të Gjirokastrës, në një largësi prej 22 km larg tij.  Kordinatat: a.Në veri: Përroi i Piksit (44 15 838.61   44 42 129.87) b.Në…

Lumi i Gashit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Lumi i Gashit Kategoria Rezervë Strikte Natyrore kategoria I-rë IUCN Vendimi me të cilin është shpallur VKM Nr.102, datw 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat Ka një sipërfaqe prej 3000 ha, dhe është e vendosur në verilindje të Alpeve Shqiptare: N 42 ° 29 '2', E 20 ° 03 '31 " në Qarkun e Kukësit rrethi i Tropojës larg zonës së banuar. Rrugët me anë të të cilave shkohet…

Parku Kombëtar "Mali i Tomorrit"

Emri i Zonës së Mbrojtur:Parku Kombëtar “Mali i Tomorit” 1. Kategoria: II 2. VKM Nr.472 date 18.07 2012. (me sipërfaqe të zgjeruar). 3. Sipërfaqa, Vendndodhja, Kordinatat: Ndodhet në Lindje të qytetit të Beratit dhe në veriperëndim të qytetit të Çorovodes. Bashkia, Berat, Poliçan, Skrapar. Kordinatat: Veri-Pika 1-4425 5630.30,,L/ 4514853.20 V. Lindje-Pika 2-4433012.69L/4516042.90V. Jug -Pika 3- 4440357.62 L/4496629.90V Perëndim -Pika 4-4429078.51L/4492547.29 V. Sipërfaqa: 23444.2 ha 4. Rruga që mund të shkohet: Berat- Dardhë, Berat-Tomorr,…

Parku Kombëtar Detar "Karaburun-Sazan"

1.Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Detar Karaburun-Sazan 2.  Kategoria: E dytë Vendimi me të cilin është shpallur: Është shpallur PKD më 28 prill 2010 me Vendim të Këshillit të Ministrave. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:PKD ka sipërfaqe 12428 ha. Mbulon zonën detare përgjatë vijës bregdetare të gadishullit të Karaburunit (Nis në kepin e Shën Vasilit deri në derdhjen e përroit të qerashesë) dhe ishullit të Sazanit, 1 milje detare (1852m) nga…

Parku Kombëtar "Bredhi i Hotovës-Dangëlli"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Bredhi i Hotovës – Dangëlli” Kategoria:  II Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr. 1631 date 17.12.2008 Sipërfaqja, vendndodhja - kordinatat:        - Sipërfaqja e përgjithshme e Parkut është 34,361.05 ha nga te cilat:         Në rrethin e Permetit 33,165.3 ha         Në rrethin e Kolonjës 1,195.8 ha          - Eshtë i vendosur në…

Parku Kombëtar "Shebenik-Jabllanicë"

Parku Kombëtar "Shebenik-Jabllanicë" Kategoria e II Vendimi me të cilin është shpallur  “  VENDIM    Nr.640, datë 21.5.2008 “ Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat   Parku Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë” ka një sipërfaqe të përgjithshme 33 927,66 (tridhjetë e tre mijë     e   nëntëqind e njëzet e shtatë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) ha, ku pjesën kryesore të territorit e zënë sipërfaqet pyjore, të ndjekura nga sipërfaqet kullosore, bujqësore, joprodhuese, shkëmbore dhe sipërfaqe troje, sipas tabelës, që i…

Parku Kombëtar "Divjakë-Karavasta"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Divjake-Karavasta” me sipërfaqe 22.230 ha 1. Kategoria e II-të 2. Vendimi me të cilin është shpallur: Keshilli i Ministrave Nr 687 date 19/10/2007 3. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat      Në Veri: Grykëderdhja e Lumit Shkumbin (4398754.42L/4571385.23V) deri te pika e ndërprerjes së Lumit Shkumbin me rrugën automobilistike, pranë fshatit Sulzotaj (4398754.42L/4571385.23V). Në Lindje: Nga pika e ndërprerjes së rrugës automobilistike me lumin Shkumbin, pranë fshatit Sulzotaj…

Parku kombëtar i Lurës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar i Lurës 1. Kategoria: Park Kombëtar (II) 2. Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.M nr.96 date,21.11.1966 3. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: 1280 ha, Peshkopi Kordinatat:    V L 4434005.23l 4629885.37v L 4432433.07l 4630364.16v J 4433705.09l 4720043.33v P 4432433.07l 4630364.16v 4. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Rruga Peshkopi-Lurë Rruga Urakë-Lurë   5. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Pishë, arrnen, rrobull, shkurre,…

Parku Kombëtar i Llogarasë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Llogara Kategoria: E dytë VKM nr.96, datë 21.11.1966 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Vlorës. Sipëfaqja aktuale është 1010 ha. Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë: Në Veri: Kuota 487.0 m (43788304.59L/4455899.28V), ndjek Përroin e Bucelave,              kuotën 1942.7 m, majën e Qores (2018.2 m) (4381428.53L/4454556.69V); Në Lindje: Majën e Qores (2018.2 m) (4381428.53L/4454556.69V), ndjek rrugën              këmbësore, qafën e…

Syri i Kaltër

Emri i Zonës së Mbrojtur: Monument Natyre Syri i Kaltër   A.Të dhëna të përgjithshme v  Emri i MN: Syri i Kaltër v  Qarku: Vlorë v  Rrethi:Delvinë v  Bashkia:Finiq v  Qyteti/Fshati: Krongj v  Institucioni që e mbulon: AdZM Vlorë v  Pronësia e tokës ku ndodhet (MN):Shtetërore &Private        B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin v  Zona e Mbrojtur v  Zonimi,(nëse ka) v  Kundrejtimi: v  Lartësia mbi nivelin e detit: v …

Parku Kombëtar "Bredhi i Drenovës"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Bredhi i Drenovës” Kategoria: Park Kombëtar (II) Vendimi me të cilin është shpallur: Nr. 96, dt: 21.11.1966 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 13.80 ha, Bashkia Korce Kordinatat: Ndodhet në Jug-Lindje të qytetit të Korçës Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Ruga nacionale Korçë-Kolonjë. Ndodhet ne Jug-Lindje te qytetit te Korces ne nje distance reth 6 km degezimi fshati Drenove Përfaqësuesit specifik të…

Parku Kombëtar "Mali i Dajtit"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Mali i Dajtit” Kategoria:      II Vendimi me të cilin është shpallur: Me VKM, nr. 96, date 21.11.1966, Dajti  është shpallur park kombëtar me një sipërfaqe prej 3333 ha, ndërsa me VKM, nr. 402, datë 21.06.2006 u Parku Kombëtar " Mali i Dajtit " me sipërfaqe të zgjeruar.                                  …
Page 4 of 4

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay