ZONAT E MBROJTURAKrastafillak

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat natyror i menaxhuar/Park natyror  Krastafillak Kategoria: Kategoria Rezervat natyror i menaxhuar kategoria IV Vendimi me të cilin është shpallur: MB Reg .nr 1 date 27.07.1977 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 250 ha, Qarku Korçë Kordinatat: Bashkia Maliq    473916.46m E 4504130.27mN 4.            Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Ndodhet rreth 1 km, në Jugperëndim të qytetit Maliq      5.            Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:…

Cangonj

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervati Natyror i Menaxhuar Cangonj Kategoria: Kategoria Rezervat natyror i menaxhuar kategoria IV sipas I.U.C.N Vendimi me të cilin është shpallur: MB Rreg. Nr. 1, date 27.07.1977 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 250 ha, Qarku Korçë Kordinatat: Në Veri: Përroi i Vranishtit (4492852.82L/4506436.65V)   Në Lindje: (4493452.03L/4505228.22V) Në Jug: Pika me koordinata (4492514.06L/4504621.69V)  Në Perëndim: (4491251.52L/4505063.60V) 4.            Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Bilisht  -Cangonj…

Karaburun

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar "Karaburun" Kategoria: IV Vendimi me të cilin është shpallur: Rreg.MB nr. 1, date 27.7.1977 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: RNM‘Karaburun’ shtrihet në një zonë prej 20000 ha. Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe nërrethin e Vlorës. Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë: Në Veri: Kepi i Gjuhëzës (43.0m)(4355080.46L/4477923.30V), vijion përgjatë  vijës bregdetare të detit Adriatik deri në afërsi të Orikumit, kuota 64.0m, përroi i Gjimarës, ndjek…

Patok-Fushëkuqe-Ishëm

Emri i Zonës së Mbrojtur: Patok- Fushë Kuqe-Ishëm Kategoria Rezervat Natyrore i Menaxhuar/Park Natyrore Kategoria IV IUCN Vendimi me të cilin është shpallur: Nga viti 1962 dhe së fundmi me VKM nr. 995 date 03/11/2010 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ka një sipërfaqe prej 5000.7 ha, ndodhet në Qarkun e Lezhës, Bashkia Kurbin, Njësia Administrative Fushë Kuqe, me kordinata: Gjerësi 41° 51’44” N, Gjatësi 19°23’14”E Administrohet nga AdZM Qarku Lezhë Rrugët me anë…

Kune-Vain-Tale

Emri i Zonës së Mbrojtur: Kune- Vain-Tale Kategoria: Rezervat Natyrore i Menaxhuar/Park Natyrore Kategoria IV IUCN Vendimi me të cilin është shpallur: Rezervat Shteteror Gjuetie shpallur me dekret 07/07/1940, me vonë rishpallen Rezevat Gjuetie 1960-1969 dhe së fundmi me VKM nr. 432 datë 28/04/2010 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ka një sipërfaqe prej 4393.2 ha, ndodhet në Qarkun e Lezhës, Bashkia Lezhë, Njësia Administrative Shëngjin, Njësia Administrative Shënkoll Kordinatat: Gjerësi 41° 46’46” N, Gjatësi 19°38’08” E. Eshtë zona e parë e Mbrojtur…

Pishë Poro

Emri i Zonës së Mbrojtur: “Pishë - Poro”  Kategoria: Kategoria e IV-të Vendimi me të cilin është shpallur: MB Rreg. Nr. 1, date 27.07.1977 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:     Sipërfaqja: 1 500 ha     a) Grykëderdhja e kanalit të hidrovorit të Povelcës (4361958.13L/4510395.11V), vazhdon me kanalin ujëmbledhës deri te pika e takimit me kanalin kullues të tokave bujqësore të Povelcës (4363608.52L/4510358.17V). b) Në Lindje: Pika e takimit me kanalin ujëmbledhës të tokave bujqësore të…

Rrushkulli

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervati Natyror i Menaxhuar Rushkull   KATEGORIA  IV    v  Urdhër Nr.2Datë. 26.12.1995 M.Bujqësisë dhe Ushqimit v  Sipërfaqja:  610.96 Ha v  Koordinatat  gjeografike: A- X = 43 71 400   Y = 45 90 380       D- X = 43 76 450   Y = 45 95 570.                                                 B- X = 43 73 070   Y= 45 74 100        E-  X = 43 75 780  Y= 45 95 410                                                …

Bogova

Bogova Ndodhet në Qarkun e Beratit dhe në rrethin e Skraparit. Sipëfaqja aktuale është 330.00 ha. Rezervati Natyror i Menaxhuar i Bogovës (Skrapar), në aspektin ekologjik paraqitet në gjendje të mirë. Sipëfaqja e tij është e mbuluar, kryesisht, nga shkurret, ku dominon ilqja (Querque ilex). Frekuente, mbas ilqes, paraqitet edhe shqopa, mareja, dëllinja, etj. Pjesa më e madhe e ekosistemit paraqitet në gjëndje të mirë dhe kushtet ekologjike duken të qëndrueshme. Kjo situatë…

Liqeni i Shkodrës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar: Liqeni i Shkodrës   Kategoria e IV Vendimi me të cilin është shpallur:Nr 684,date 2.11.2005   Sipërfaqja 26535Ha.   Vendodhja Ndodhet në Qarkun e Shkodrës ,bashkitë   Shkodër dhe Malësi e madhe. Zonë e mbrojtur (ZM) ndërkufitare. Pjesa e Malit të Zi të liqenit është Park Kombëtar dhe Zonë e Ramsarit. Është liqeni më i madh i Ballkanit dhe një nga më të rëndësishmit e…

Lumi Buna-Velipojë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Peisazh Ujor Tokësor i Mbrojtur Lumi Buna-Velipojë 3.1(Kategoria e V-t) 3.2.P.U.T.M Lumi Buna-Velipojë u shpall me V.K.M 682 date 2.11.2005 3.3Siperfaqja e P.U.T.M Lumi Buna-Velipojë eshte 23 027 ha 3.4 Koordinatat Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë: Në Veri: Grykëderdhja e lumit Buna (4362252.56L/4638096.04V), përgjatë rrjedhjës së lumit Buna deri te pika e bashkimit me lumin Drin, kalon pranë Kosmaçit, Kuçit, argjinaturës, kodra e Vukatanës (48.0 m), në argjinaturë, pranë…

Vjosë-Nartë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Peisazh i Mbrojtur Vjosë-Nartë Kategoria: E pestë Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.680, datë 22.10.2004 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Zonë me një sipërfaqe19738 ha. Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Vlorës. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Duke ndjekur rrugën nacionale Vlorë-Fier (Vlorë-Kriporja-bregdeti I Nartës-Hidrovori), ose Vlorë-Pylli I sodës-fshati Zvërnec) Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës: Takohet bimësi tipike mesdhetare,…

Pogradeci

Emri i Zonës së Mbrojtur:Peisazh i Mbrojtur Tokësor-Ujor i Pogradecit Kategoria: V Peizazh i Mbrojtur Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.80,date 18.02.1999 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:27323 ha. Në pjesën jug-perëndimore të pellgut ujëmbledhës të liqenit të Ohrit Kordinatat: veri:468088.03 m E; 4548626.07 m N, jug:474247.18 m E; 4523340.21 m N, lindje:486490.47 m E; 4525342.81 m N, perendim:   Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Tiranë-Pogradec (128 km;2 h…

Nikolica

Emri i Zonës së Mbrojtur: Peisazh i Mbrojtur Tokësor Nikolicë Kategoria: V Peizazh i Mbrojtur Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.M.Nr 102 date 15.01.1969 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:510 ha. Nikolicë Kordinatat: Në Veri: (4484467.25L/4481743.62V)  Në Lindje: (4486046.21L/4481670.56V) Në Jug: Pika me koordinata (4484966.86L/4479196.08V) Në Perëndim: (4482619.64L/4480694.91V)   Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Bilisht - Nikolice 33 km. Dardhe – Nikolice 12 km. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës…

Mali me Gropa-Bizë-Martanesh

Emri i Zonës së Mbrojtur: Mali me Gropa Bizë-Martanesh Kategoria:      IV Vendimi me të cilin është shpallur: Pejsazhi i Mrojtur " Mali me Gropa - Bize - Martanesh ", eshte shpallur zone e tille me VKM, nr. 49, date 31.01.2007. Sipërfaqja, vendndodhja – koordinatat:    Pejsazhi i mbrojtur, shtrihet ne vargjet malore te Malit me Gropa, Mali i Fagut ndjek vargmalet e Rinasit , del te guri i Muzhaqit, Kaptina e…

Zheji

Emri i Zonës së Mbrojtur: “Bredhi i Zhejit”, Monument Natyre Kategoria:  III Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr. 102 date 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja - kordinatat:          - Sipërfaqja e përgjithshme e zonës është 1500 ha          - Eshtë i vendosur në Veri të rrethit Gjirokastër. Brenda zonës përfshihen fshatrat Zhej e Lliar.  Largësia nga qyeti i Gjirokastrës është: 25 km          - Kordinatat; a. Në Veri:   Kuota 1776.0…

Parku kombëtar "Lugina e Valbonës"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Lugina e Valbonës Kategoria  Park Kombëtar, kategoria e II-të IUCN Vendimi me të cilin është shpallur VKM Nr.102, datë 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat Ka një sipërfaqe prej 8000ha. Kjo është ndër luginat më të njohura që shtrihet në qendër të Alpeve Lindore Qarku Kukës, rrethi Tropojë. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Me rrugë automobilistike, B. Curri- Shoshan- Dragobi-Valbonë 30km Përfaqësuesit specifik të…

Parku Kombëtar "Butrinti"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Butrint Kategoria: II Vendimi me të cilin është shpallur: Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Sarandës. Sipëfaqja aktuale është 9,424.40 ha. Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:            Në Veri: Kuota 88.0 m (4415620.70L/44582.76V), kuotat 168.6 m, 6.2 m, 1.6 m, 2.3 m, ndjek rrugën e Vurgut, kuotën 2.3 m, 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V); Në Lindje: Kuiota 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V),…

Parku Kombëtar "Prespa"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Prespa” Kategoria: Park Kombëtar (II) Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.80 dt 18.02.1999 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 27.750 Ha, Prespë, Qarku Korçë         Kordinatat: N  41°56’28” S   40° 40’ E   21 °3’37” Ë  20 °50’ Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Rruga auto Korçë-Pika e kalimit kufitar Goricë dhe Rruga nacionale Korçë  Bilisht. Degëzimi Fsh.Tren, Shpella e trenit, Prespa e Vogël…

Parku Kombëtar Zall Gjocaj

Emri i Zonës së Mbrojtur: PK-"Zall-Gjocaj" 1. Kategoria: Park-Kombëtar Kategoria (II) 2. Vendimi me të cilin është shpallur: me V.K.M nr.102 datë,15.01.1996 3. Sipërfaqja: Sipërfaqja: 140 ha 4. Vendndodhja: Qarku i Matit 5. Kordinatat: V 4432694.22l  4620757.42v L 4432559.64l 4619399.78v J 4431570.05l 4618940.61v P 4431752.13l 4619977.71v 6. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion:   Rruga Peshkopi-Lurë       Rruga Urakë-Zall-Gjocaj 7. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Flora specifike:…

Parku Kombëtar Qafë Shtamë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar "Qafë Shtamë" 1. Të dhëna të përgjithshme Kategoria: II VKM  102 Datë 15.01.1996 Sipërfaqja: 2000 Ha ,1738 Ha Fond Pyjor Ndodhet 20 km larg qytetit të Krujës 2. Kufijtë e zonës mbrojtur : Veriu – Shkëmbi I Pinkese kuota 1680 m, maja e  Liqenit 1723 m. -Lindje  – Kurrizi i Malit të Kuq, Qafe Shtame 1510 m -Jug , Qafa e Larit 1228 m, Qaf-Perëndim –  Rruga…
Page 3 of 4

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay