Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Qafë Bush

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Qafë Bush”

  1. Kategoria: IV
  2. Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur:nr.102, datë 15.01.1996
  3. Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat:

Sipërfaqja:500 ha

Vendodhja: Qerret

Kordinatat: N 4563375.23, E 518894.82

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Elbasan-Qerret,  22 km

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Përfaqësues specifik të florës janë : Ahu (Fagus sylvatica),Dushqet (Quercus sp), Lajthia (Corylus colurna ),Bushi (Buxsus sempervirens),Shkozë e  Zezë (Carpinus orientalis) Dëllinjë e kuqe (Juniperus oxycedrus).

Përfaqësuesit specifik të Faunës janë:Ujku(Canis lupus), Kaprolli, (Capreolus capreolus),  Derri i egër (Sus scrofa), Lepuri i egër (Lepus europaeus), Kunadhja (Martes foina), Dhelpra (Vulpes vulpes).

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay