Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Parku Natyror Ulëz

Emri i Zonës së Mbrojtur: PNR-"Liqeni i Ulzës"

  1. Kategoria: Rezervat Natyror i Menaxhuar Park Natyror (Rajonal) (IV)
  2. Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.Q nr.16 datë, 03.04.2013
  3. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: 4206 ha, qarku Mat

Kordinatat:   

V 41 39.0"

L19 51.0"

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Rruga Burrel-Ulëz                  

Rruga Tiranë-Ulëz

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Habitat dushku

Derri egër, kaprolli,

  1. Monumente natyre
  2. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës: Kisha e Ulzës
  3. Objekte në shërbim të komunitetit: Stacioni Pyjor Ulëz

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay