Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Dardhë-Xhyrë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Dardhë-Xhyrë”

  1. Kategoria: IV
  2. Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur: nr.102,datë 15.01.1996
  3. Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat:

Sipërfaqja: 400 ha

Vendodhja: Stravaj Librazhd

Kordinatat: N 4552905.05, E 530533.09

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Librazhd- Dardhë (Mali), 20 km

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Përfaqësues specifik të florës janë: Ahu (Fagus sylvatica), Dushqet(Quercus sp.), Panja gjethegjërë (Acer obtusatum)

Përfaqësuesit specifik të Faunës janë: Ariu (Ursus arctos), Ujku(Canis lupus), Kaprolli, (Capreolus capreolus), Lepuri i egër (Lepus europaeus), Dhelpra (Vulpes vulpes).

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay