Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Stavraj

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Stravaj”

  1. Kategoria: IV
  2. Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur:nr.102, datë 15.01.1996
  3. Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat:

Sipërfaqja:400 ha

Vendodhja: Stravaj Librazhd

Kordinatat: N 4540597.59, E 530129.41 

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Librazhd-Qukës-Stravaj-Radigoz, 45 km

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Përfaqësues specifik të florës janë : Ahu (Fagus sylvatica), Bredhi i bardhë (Abies alba), Rrobulli (Pinus heldreichii), Gështenja e egër (Aesculus hippocastanum), Tisi (Taxus baccata), Plepi i egër (Populus tremuloides), Bliri (Tilia cordata) Dushqet (Quercus sp), Lajthia (Corylus colurna ),Shelgjet(Salix sp.) etj.

Përfaqësuesit specifik të Faunës janë: Ariu (Ursus arctos), Ujku(Canis lupus), Kaprolli, (Capreolus capreolus), Derri i egër (Sus scrofa), Lepuri i egër (Lepus europaeus), Kunadhja (Martes foina), Dhelpra (Vulpes vulpes), Trofta e malit (Salmo trutta).

  1. Monumente natyre

Pylli i Stravajt.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay