Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Polis

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Polis”

  1. Kategoria: IV
  2. Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur: nr.102, datë 15.01.1996
  3. Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat:

Sipërfaqja: 45 ha

Vendodhja: Spathar, Librazhd

Kordinatat: N 4555410.85, E 527521.83

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Librazhd- Spathar-Arrzat e Spatharit 15 km

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Përfaqësues specifik të florës janë: Ahu (Fagus sylvatica), Dushqet (Quercus sp), Panja gjethegjërë (Acer obtusatum  ), Mëlleza(Ostrya carpinifolia).

Përfaqësuesit specifik të Faunës janë: Ariu (Ursus arctos), Ujku (Canis lupus), Kaprolli, (Capreolus capreolus), Lepuri i egër (Lepus europaeus), Kunadhja (Martes foina), Dhelpra (Vulpes vulpes).

  1. Monumente natyre

Guri Skënderbeut

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay