Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Tejdrinit të Bardhë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Tejdrinit të Bardhë

  1. Kategoria

Rezervat natyror i menaxhuar kategoria IV IUCN

  1. Vendimi me të cilin është shpallur

VKM nr.102, datw 15.01.1996

  1. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat

Ka një sipërfaqe prej 30ha, ndodhet në qarkun e Kukësit rrethi Has, afër fshatit Cahan.

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Rrugë auto Krumë- Cahan- Dajç.

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Pyll mix gjethe gjërë,  pjesa dominante pyll ahu. Bimet barishtore perfaqesuese jane Cephalantera rubra, Digitalis grandiflora, Cardamine bulbifera, Anemone nemorosa, Mercurialis sp.

Nga kafshët takohet takohet,  ujku,  lepuri, dhelpra, iriqi, skifteri, mëllenja.

  1. Monumente natyre 

Rreth 1.5  kilometër afër ndodhen monumentet e natyres Maja Qytezës, Shpella e Dajçit.

  1. Objekte në shërbim të komunitetit:

Një kamping në lagjen Mujaj 1.5km larg.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay