Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Levan

Emri i Zonës së Mbrojtur: “Levan” 

Kategoria: e IV-të

Vendimi me të cilin është shpallur: MB Rreg. Nr. 1, date 27.07.1977

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:  

Me sipërfaqe 200 ha     

a)         Në veri: Piak me kordinatat (4373470.35L/4506836.97V), ndjek rrugën këmbësore përgjatë përroit të Samarës

b)         Në Lindje: Pika me kordinata (4375035.91L/4507554.33V), ndjek përroin e Peshtanit, kuotat 73.0 m, deri te pika me kordinatat (4374976.13L/4506020.35V.

c)         Në Jug: Pika me kordinatat (4374976.13L/4506020.35V), ndjek rrugën këmbësore, arrat e Shullerit deri te pika me kordinata (4373378.99L/4505954.93V).

d)         Në Perëndim: Pika me kordinata (4373378.99L/4505954.93V), ndjek kurrizin deri te pika me kordinata (4373470.35L/4506836.97V).

Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Rruga Fier – Vloreë (Levan)

Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës: Dushk

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay