Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Bërzanë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Bërzanë

  1. Kategoria: IV. (Rezervat Natyror i Menaxhuar)
  2. Vendimi me të cilin është shpallur:Viti 1977, 1983, 1994.
  3. Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat:

Sipërfaqja 880 ha,Vendodhja  - Berzanë  Njësia Administrative Zejmen -Lezhë, kordinatat  (X=41 43 15,5 Y=19 43 21,9)

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

10 km nga qyteti i Lezhës, Fshati Bërzanë, hyrje e rezervatit, Qyteti Milot 5 km, Fshati më i afërt Rrasfik –Mirditë 3 km.

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës,

Bën pjesë në nënzonën gjethëmbajtëse të zonës Fitoklimatike të shkurreve mesdhetare.

16 Lloje. Llojet kryesore jane dushqet si: Shparthi (Quercus Frainetto), Bunga (Q.Petraea), Qarri (Q.Ceerris)

Bulgri (Q.Trojana), Bungebuta (Q.Pubescens), Frashëri (Fraxinus ornus), Panja fletëgjerë (Acer obtusatum) Gështenia(Castaneja sativa), Arra (Juglans Regia) etj.

23 Lloje. Lepuri (Lepuz europeus), Dhelpra(Vulpes Vulpes) Ujku, Nusja e Lalës (Mustela nivalis),etj.

  1. Objekte në shërbim të komunitetit: - Objektet shëndetsore, Lokale shërbimi dhe ushqimore për komunitetin.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay