Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Kuturman

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar: “Kuturman”

Kategoria: IV

  1. Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur: nr.102, datë 15.01.1996
  2. Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat:

Sipërfaqja:3600 ha

Vendodhja: Mirakë-Kuturman

Kordinatat:  N 4562380.24,  E 522102.78

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Librazhd-Mirakë 5kmLibrazhd-Kuturman 8 km

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Përfaqësues specifik të florës janë : Pisha e egër (Pinus halepensis),Pisha e detit ( Pinus pinastëra),Pisha e zezë (Pinus nigra)Bushi (Buxsus sempervirens),Shkoza e zezë (Carpinus orientalis),Ahu (Fagus sylvatica),Tisi(Taxus baccata),Bliri(Tilia cordata),Dushqet (Quercus sp), Dëllinja e kuqe(Juniperus oxycedrus),Frshëri bardhë (Fraxinus ornus) etj.                                                                                                                             

Përfaqësuesit specifik të Faunës janë: Ariu (Ursus arctos), Ujku(Canis lupus), Kaprolli, (Capreolus capreolus), 

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay