Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Krastafillak

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat natyror i menaxhuar/Park natyror  Krastafillak

Kategoria: Kategoria Rezervat natyror i menaxhuar kategoria IV

Vendimi me të cilin është shpallur: MB Reg .nr 1 date 27.07.1977

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 250 ha, Qarku Korçë

Kordinatat:

Bashkia Maliq   

473916.46m E

4504130.27mN

4.            Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion:

Ndodhet rreth 1 km, në Jugperëndim të qytetit Maliq     

5.            Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:

Ariu , Dushqet, Lajthia  etj

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay