Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Cangonj

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervati Natyror i Menaxhuar Cangonj

Kategoria: Kategoria Rezervat natyror i menaxhuar kategoria IV sipas I.U.C.N

Vendimi me të cilin është shpallur: MB Rreg. Nr. 1, date 27.07.1977

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 250 ha, Qarku Korçë

Kordinatat:

Në Veri: Përroi i Vranishtit (4492852.82L/4506436.65V)   Në Lindje:

(4493452.03L/4505228.22V)

Në Jug: Pika me koordinata (4492514.06L/4504621.69V)

 Në Perëndim: (4491251.52L/4505063.60V)

4.            Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion:

Bilisht  -Cangonj 12km.

Korçë- Cangonj 16 km.  

5.            Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:

Ariu, Bredhi, Lajthia  etj               

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay