Rezervat Natyror i Menaxhuar/ Park Natyror

Qafë Bush

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Qafë Bush” Kategoria: IV Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur:nr.102, datë 15.01.1996 Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat: Sipërfaqja:500 ha Vendodhja: Qerret Kordinatat: N 4563375.23, E 518894.82 Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Elbasan-Qerret,  22 km Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Përfaqësues specifik të florës janë : Ahu (Fagus sylvatica),Dushqet (Quercus sp), Lajthia (Corylus colurna ),Bushi (Buxsus sempervirens),Shkozë…

Balloll

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervati Natyror i Menaxhuar, Balloll 1. Kategoria: IV-të. 2.Vendimi i shpalljes rezervati natyror: Rregullore e Ministrisë së Bujqësisë nr.1 27.07.1977 3. Sipërfaqa,vendndodhja –kordinatat: ndodhet në fshatin Çorogjaf, bashkia Policcan me këto kordinata:  Veri- pika 1-.4413322.24 l/ 4493314.25 v. Lindje-pika 2.4415598.10 l/4492125.39v. Jug -pika 3.. 4415191.14 l/4491277.07v Perëndim -pika 4-4413830.77l/4491787.89 v. Sipërfaqa: 330 ha 4. Rruga që mund të shkohet:  Berat- Velabisht-Drobonil-Zhitom-Terpan-Çorogjaf. 5. Përfaqësuesit specifik të florës…

Parku Natyror Ulëz

Emri i Zonës së Mbrojtur: PNR-"Liqeni i Ulzës" Kategoria: Rezervat Natyror i Menaxhuar Park Natyror (Rajonal) (IV) Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.Q nr.16 datë, 03.04.2013 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: 4206 ha, qarku Mat Kordinatat:    V 41⁰ 39.0" L19⁰ 51.0" Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Rruga Burrel-Ulëz                   Rruga Tiranë-Ulëz Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Habitat dushku Derri egër, kaprolli, Monumente natyre Objekte kulturore, fetare, historike brenda…

Rrëzomë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar, Rrëzoma Kategoria: e IV Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr.102, date 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Delvinës. Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë: Në Veri: Pika e takimit me Rezervatin Natyror Strikt të Mbrojtur “Kardhiqi” (4416263.79L/4436792.63V), ndjek rrugën këmbësore, kuotën 1457.8 m, kurrizin anes pyllit, kuotat 640.0 m, 1026.0 m, 1286.0 m, rruga këmbësore deri…

Dardhë-Xhyrë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Dardhë-Xhyrë” Kategoria: IV Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur: nr.102,datë 15.01.1996 Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat: Sipërfaqja: 400 ha Vendodhja: Stravaj Librazhd Kordinatat: N 4552905.05, E 530533.09 Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Librazhd- Dardhë (Mali), 20 km Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Përfaqësues specifik të florës janë: Ahu (Fagus sylvatica), Dushqet(Quercus sp.), Panja gjethegjërë (Acer obtusatum)…

Sopot

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Sopot” Kategoria: IV Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur:nr.102,datë 15.01.1996 Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat: Sipërfaqja:300 ha Vendodhja: Sopot, Librazhd Kordinatat: N 4541026.08, E 528672.15 Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Librazhd-Qukës- Stravaj-Sopot,65 km, Elbasan-Gjinar-Sopot 55 km Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Përfaqësues specifik të florës janë: Ahu (Fagus sylvatica), Bredhi i bardhë (Abies alba), Rrobulli (Pinus…

Stavraj

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Stravaj” Kategoria: IV Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur:nr.102, datë 15.01.1996 Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat: Sipërfaqja:400 ha Vendodhja: Stravaj Librazhd Kordinatat: N 4540597.59, E 530129.41  Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Librazhd-Qukës-Stravaj-Radigoz, 45 km Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Përfaqësues specifik të florës janë : Ahu (Fagus sylvatica), Bredhi i bardhë (Abies alba), Rrobulli (Pinus…

Polis

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Polis” Kategoria: IV Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur: nr.102, datë 15.01.1996 Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat: Sipërfaqja: 45 ha Vendodhja: Spathar, Librazhd Kordinatat: N 4555410.85, E 527521.83 Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Librazhd- Spathar-Arrzat e Spatharit 15 km Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Përfaqësues specifik të florës janë: Ahu (Fagus sylvatica), Dushqet (Quercus sp), Panja gjethegjërë…

Gërmenj-Shelegurë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervati Natyror i Menaxhuar Gërmenj-Shelegurë Kategoria: Kategoria Rezervat natyror i menaxhuar kategoria IV Vendimi me të cilin është shpallur: VKM 102 date 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 430 ha, Qarku Korçë Kordinatat: Jug –Lindje Kolonjë X 4471547,3 Y 4448790,84      4.            Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Erseke Leskovik – Rruga nacionale Piramida 17. Kroi i Kelcyrës Piramida 17 5.            Përfaqësuesit specifik të Florës…

Tejdrinit të Bardhë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Tejdrinit të Bardhë Kategoria Rezervat natyror i menaxhuar kategoria IV IUCN Vendimi me të cilin është shpallur VKM nr.102, datw 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat Ka një sipërfaqe prej 30ha, ndodhet në qarkun e Kukësit rrethi Has, afër fshatit Cahan. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Rrugë auto Krumë- Cahan- Dajç. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Pyll mix gjethe gjërë,  pjesa dominante pyll…

Balloll

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervati natyror i menaxhuar, Balloll 1. Kategoria: IV-t. 2. VendimI i shpalljes Rezervat Natyror: Rregullore e Ministrisë së Bujqësisë: Nr.1 27.07.1977 3. Sipërfaqa, vendndodhja –kordinatat: Ndodhet në fshatin Corogjaf, Bashkia Poliçan me këto kordinata:  Veri- pika 1. 4413322.24 L/ 4493314.25 V.  Lindje-Pika 2. 4415598.10 L/4492125.39V.  Jug -Pika 3.  4415191.14 L/4491277.07V Perëndim -Pika 4. 4413830.77L/4491787.89 V. Sipërfaqa: 330 ha 4. Rruga nga mund të shkohet:  Berat-…

Levan

Emri i Zonës së Mbrojtur: “Levan”  Kategoria: e IV-të Vendimi me të cilin është shpallur: MB Rreg. Nr. 1, date 27.07.1977 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:   Me sipërfaqe 200 ha      a)         Në veri: Piak me kordinatat (4373470.35L/4506836.97V), ndjek rrugën këmbësore përgjatë përroit të Samarës b)         Në Lindje: Pika me kordinata (4375035.91L/4507554.33V), ndjek përroin e Peshtanit, kuotat 73.0 m, deri te pika me kordinatat (4374976.13L/4506020.35V. c)         Në Jug: Pika me kordinatat (4374976.13L/4506020.35V), ndjek rrugën…

Bërzanë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Bërzanë Kategoria: IV. (Rezervat Natyror i Menaxhuar) Vendimi me të cilin është shpallur:Viti 1977, 1983, 1994. Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat: Sipërfaqja 880 ha,Vendodhja  - Berzanë  Njësia Administrative Zejmen -Lezhë, kordinatat  (X=41 43 15,5 Y=19 43 21,9) Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion 10 km nga qyteti i Lezhës, Fshati Bërzanë, hyrje e rezervatit, Qyteti Milot 5 km, Fshati më i afërt Rrasfik –Mirditë 3…

Kuturman

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar: “Kuturman” Kategoria: IV Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur: nr.102, datë 15.01.1996 Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat: Sipërfaqja:3600 ha Vendodhja: Mirakë-Kuturman Kordinatat:  N 4562380.24,  E 522102.78 Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Librazhd-Mirakë 5kmLibrazhd-Kuturman 8 km Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Përfaqësues specifik të florës janë : Pisha e egër (Pinus halepensis),Pisha e detit ( Pinus…

Krastafillak

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat natyror i menaxhuar/Park natyror  Krastafillak Kategoria: Kategoria Rezervat natyror i menaxhuar kategoria IV Vendimi me të cilin është shpallur: MB Reg .nr 1 date 27.07.1977 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 250 ha, Qarku Korçë Kordinatat: Bashkia Maliq    473916.46m E 4504130.27mN 4.            Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Ndodhet rreth 1 km, në Jugperëndim të qytetit Maliq      5.            Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:…

Cangonj

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervati Natyror i Menaxhuar Cangonj Kategoria: Kategoria Rezervat natyror i menaxhuar kategoria IV sipas I.U.C.N Vendimi me të cilin është shpallur: MB Rreg. Nr. 1, date 27.07.1977 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 250 ha, Qarku Korçë Kordinatat: Në Veri: Përroi i Vranishtit (4492852.82L/4506436.65V)   Në Lindje: (4493452.03L/4505228.22V) Në Jug: Pika me koordinata (4492514.06L/4504621.69V)  Në Perëndim: (4491251.52L/4505063.60V) 4.            Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Bilisht  -Cangonj…

Karaburun

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar "Karaburun" Kategoria: IV Vendimi me të cilin është shpallur: Rreg.MB nr. 1, date 27.7.1977 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: RNM‘Karaburun’ shtrihet në një zonë prej 20000 ha. Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe nërrethin e Vlorës. Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë: Në Veri: Kepi i Gjuhëzës (43.0m)(4355080.46L/4477923.30V), vijion përgjatë  vijës bregdetare të detit Adriatik deri në afërsi të Orikumit, kuota 64.0m, përroi i Gjimarës, ndjek…

Patok-Fushëkuqe-Ishëm

Emri i Zonës së Mbrojtur: Patok- Fushë Kuqe-Ishëm Kategoria Rezervat Natyrore i Menaxhuar/Park Natyrore Kategoria IV IUCN Vendimi me të cilin është shpallur: Nga viti 1962 dhe së fundmi me VKM nr. 995 date 03/11/2010 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ka një sipërfaqe prej 5000.7 ha, ndodhet në Qarkun e Lezhës, Bashkia Kurbin, Njësia Administrative Fushë Kuqe, me kordinata: Gjerësi 41° 51’44” N, Gjatësi 19°23’14”E Administrohet nga AdZM Qarku Lezhë Rrugët me anë…

Kune-Vain-Tale

Emri i Zonës së Mbrojtur: Kune- Vain-Tale Kategoria: Rezervat Natyrore i Menaxhuar/Park Natyrore Kategoria IV IUCN Vendimi me të cilin është shpallur: Rezervat Shteteror Gjuetie shpallur me dekret 07/07/1940, me vonë rishpallen Rezevat Gjuetie 1960-1969 dhe së fundmi me VKM nr. 432 datë 28/04/2010 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ka një sipërfaqe prej 4393.2 ha, ndodhet në Qarkun e Lezhës, Bashkia Lezhë, Njësia Administrative Shëngjin, Njësia Administrative Shënkoll Kordinatat: Gjerësi 41° 46’46” N, Gjatësi 19°38’08” E. Eshtë zona e parë e Mbrojtur…

Pishë Poro

Emri i Zonës së Mbrojtur: “Pishë - Poro”  Kategoria: Kategoria e IV-të Vendimi me të cilin është shpallur: MB Rreg. Nr. 1, date 27.07.1977 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:     Sipërfaqja: 1 500 ha     a) Grykëderdhja e kanalit të hidrovorit të Povelcës (4361958.13L/4510395.11V), vazhdon me kanalin ujëmbledhës deri te pika e takimit me kanalin kullues të tokave bujqësore të Povelcës (4363608.52L/4510358.17V). b) Në Lindje: Pika e takimit me kanalin ujëmbledhës të tokave bujqësore të…
Page 1 of 2

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay