Peizazhe të Mbrojtur

Lumi Buna-Velipojë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Peisazh Ujor Tokësor i Mbrojtur Lumi Buna-Velipojë 3.1(Kategoria e V-t) 3.2.P.U.T.M Lumi Buna-Velipojë u shpall me V.K.M 682 date 2.11.2005 3.3Siperfaqja e P.U.T.M Lumi Buna-Velipojë eshte 23 027 ha 3.4 Koordinatat Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë: Në Veri: Grykëderdhja e lumit Buna (4362252.56L/4638096.04V), përgjatë rrjedhjës së lumit Buna deri te pika e bashkimit me lumin Drin, kalon pranë Kosmaçit, Kuçit, argjinaturës, kodra e Vukatanës (48.0 m), në argjinaturë, pranë…

Vjosë-Nartë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Peisazh i Mbrojtur Vjosë-Nartë Kategoria: E pestë Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.680, datë 22.10.2004 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Zonë me një sipërfaqe19738 ha. Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Vlorës. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Duke ndjekur rrugën nacionale Vlorë-Fier (Vlorë-Kriporja-bregdeti I Nartës-Hidrovori), ose Vlorë-Pylli I sodës-fshati Zvërnec) Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës: Takohet bimësi tipike mesdhetare,…

Pogradeci

Emri i Zonës së Mbrojtur:Peisazh i Mbrojtur Tokësor-Ujor i Pogradecit Kategoria: V Peizazh i Mbrojtur Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.80,date 18.02.1999 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:27323 ha. Në pjesën jug-perëndimore të pellgut ujëmbledhës të liqenit të Ohrit Kordinatat: veri:468088.03 m E; 4548626.07 m N, jug:474247.18 m E; 4523340.21 m N, lindje:486490.47 m E; 4525342.81 m N, perendim:   Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Tiranë-Pogradec (128 km;2 h…

Nikolica

Emri i Zonës së Mbrojtur: Peisazh i Mbrojtur Tokësor Nikolicë Kategoria: V Peizazh i Mbrojtur Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.M.Nr 102 date 15.01.1969 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:510 ha. Nikolicë Kordinatat: Në Veri: (4484467.25L/4481743.62V)  Në Lindje: (4486046.21L/4481670.56V) Në Jug: Pika me koordinata (4484966.86L/4479196.08V) Në Perëndim: (4482619.64L/4480694.91V)   Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Bilisht - Nikolice 33 km. Dardhe – Nikolice 12 km. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës…

Mali me Gropa-Bizë-Martanesh

Emri i Zonës së Mbrojtur: Mali me Gropa Bizë-Martanesh Kategoria:      IV Vendimi me të cilin është shpallur: Pejsazhi i Mrojtur " Mali me Gropa - Bize - Martanesh ", eshte shpallur zone e tille me VKM, nr. 49, date 31.01.2007. Sipërfaqja, vendndodhja – koordinatat:    Pejsazhi i mbrojtur, shtrihet ne vargjet malore te Malit me Gropa, Mali i Fagut ndjek vargmalet e Rinasit , del te guri i Muzhaqit, Kaptina e…

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay