Park Kombëtar

Parku Kombëtar Zall Gjocaj

Emri i Zonës së Mbrojtur: PK-"Zall-Gjocaj"

1. Kategoria: Park-Kombëtar Kategoria (II)

2. Vendimi me të cilin është shpallur: me V.K.M nr.102 datë,15.01.1996

3. Sipërfaqja: Sipërfaqja: 140 ha

4. Vendndodhja: Qarku i Matit

5. Kordinatat:

V 4432694.22l  4620757.42v

L 4432559.64l 4619399.78v

J 4431570.05l 4618940.61v

P 4431752.13l 4619977.71v

6. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion:

 

Rruga Peshkopi-Lurë      

Rruga Urakë-Zall-Gjocaj

7. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Flora specifike:

Pishe, arrni, rrobull, shkurre

Fauna specifike:

Ariu, ujku, kaprolli, shqiponja, gjeli egër

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay