Park Kombëtar

Parku Kombëtar "Divjakë-Karavasta"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Divjake-Karavasta” me sipërfaqe 22.230 ha

1. Kategoria e II-të

2. Vendimi me të cilin është shpallur: Keshilli i Ministrave Nr 687 date 19/10/2007

3. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat     

Në Veri: Grykëderdhja e Lumit Shkumbin (4398754.42L/4571385.23V) deri te pika e ndërprerjes së Lumit Shkumbin me rrugën automobilistike, pranë fshatit Sulzotaj (4398754.42L/4571385.23V).

Në Lindje: Nga pika e ndërprerjes së rrugës automobilistike me lumin Shkumbin, pranë fshatit Sulzotaj (4398754.42L/4571385.23V), dhe kalon përmes fshatit Babunjë deri ku ndërpritet me ujëmbledhësin e Myzeqesë, vijon në krahun e majtë të rrjedhjes së këtij ujëmbledhësi deri te ura pranë hidrovorit të Ndërnenasit, vazhdon përgjatë rrugës automobilistike, deri ku ndërpritet me lumin Seman (4386723.94L/4520674.33V).

c) Në Jug: Lumi i Semanit (4386723.94L / (84520674.33V) deri te grykëderdhja e tij, në Detin Adriatik (4363408 . 97 L / 4522464.10V).

d) Në Perëndim: Grykëderdhja e Lumit Seman (4363408.97 L /4522464.10V), vijon përgjatë vijës bregdetare deri te grykëderdhja e Lumit Shkumbin (4398754.42L/4571385.23V).

4. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Rruga kryesore për në Divjakë dhe në drejtim të qendrës së plazhit. Klubi i shoferit kthen djathtas për në fshatrat Gradishtë, Babunjë, Remas, Karavasta. 

5. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës          

6. Monumente natyre:

Gjithsej: 39 monumente por 4 prej tyre e kanë humbur statusin për shkaqe natyrore

7. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonws:     

Manastiri i Ardenices, 7 Kishat e Karavastasë

8. Objekte në shërbim të komunitetit (nëse ka)          

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay