Park Kombëtar

Parku kombëtar i Lurës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar i Lurës

1. Kategoria: Park Kombëtar (II)

2. Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.M nr.96 date,21.11.1966

3. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: 1280 ha, Peshkopi

Kordinatat:   

V L 4434005.23l 4629885.37v

L 4432433.07l 4630364.16v

J 4433705.09l 4720043.33v

P 4432433.07l 4630364.16v

4. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Rruga Peshkopi-Lurë

Rruga Urakë-Lurë

 

5. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Pishë, arrnen, rrobull, shkurre, lloje endemike dhe relike

Ariu, ujku, rriqebulli, dhia egër, kaprolli, gjeli egër, shqiponja

6. Monumente natyre

Fusha e Pelave, Liqeni i Luleve, Liqeni Zi, Liqeni Madh, Hartinat e Lurës, Rrobulli Lurës

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay