Park Kombëtar

Parku Kombëtar "Bredhi i Drenovës"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Bredhi i Drenovës”

Kategoria: Park Kombëtar (II)

Vendimi me të cilin është shpallur: Nr. 96, dt: 21.11.1966

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 13.80 ha, Bashkia Korce

Kordinatat:

Ndodhet në Jug-Lindje të qytetit të Korçës

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Ruga nacionale Korçë-Kolonjë. Ndodhet ne Jug-Lindje te qytetit te Korces ne nje distance reth 6 km degezimi fshati Drenove

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Ariu i murrem(Ursus arctos), Bredhi I bardhe, Lajthia e bute (Corylus avellana)

(Fagus Sylvatica)

6. Monumente natyre:

Guri i Capit

4. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

1-Kisha e Shën Pjetrit

2-Kisha e Shën Ilias

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay