Park Kombëtar

Parku kombëtar "Lugina e Valbonës"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Lugina e Valbonës Kategoria  Park Kombëtar, kategoria e II-të IUCN Vendimi me të cilin është shpallur VKM Nr.102, datë 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat Ka një sipërfaqe prej 8000ha. Kjo është ndër luginat më të njohura që shtrihet në qendër të Alpeve Lindore Qarku Kukës, rrethi Tropojë. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Me rrugë automobilistike, B. Curri- Shoshan- Dragobi-Valbonë 30km Përfaqësuesit specifik të…

Parku Kombëtar "Butrinti"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Butrint Kategoria: II Vendimi me të cilin është shpallur: Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Sarandës. Sipëfaqja aktuale është 9,424.40 ha. Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:            Në Veri: Kuota 88.0 m (4415620.70L/44582.76V), kuotat 168.6 m, 6.2 m, 1.6 m, 2.3 m, ndjek rrugën e Vurgut, kuotën 2.3 m, 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V); Në Lindje: Kuiota 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V),…

Parku Kombëtar "Prespa"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Prespa” Kategoria: Park Kombëtar (II) Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.80 dt 18.02.1999 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 27.750 Ha, Prespë, Qarku Korçë         Kordinatat: N  41°56’28” S   40° 40’ E   21 °3’37” Ë  20 °50’ Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Rruga auto Korçë-Pika e kalimit kufitar Goricë dhe Rruga nacionale Korçë  Bilisht. Degëzimi Fsh.Tren, Shpella e trenit, Prespa e Vogël…

Parku Kombëtar Zall Gjocaj

Emri i Zonës së Mbrojtur: PK-"Zall-Gjocaj" 1. Kategoria: Park-Kombëtar Kategoria (II) 2. Vendimi me të cilin është shpallur: me V.K.M nr.102 datë,15.01.1996 3. Sipërfaqja: Sipërfaqja: 140 ha 4. Vendndodhja: Qarku i Matit 5. Kordinatat: V 4432694.22l  4620757.42v L 4432559.64l 4619399.78v J 4431570.05l 4618940.61v P 4431752.13l 4619977.71v 6. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion:   Rruga Peshkopi-Lurë       Rruga Urakë-Zall-Gjocaj 7. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Flora specifike:…

Parku Kombëtar Qafë Shtamë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar "Qafë Shtamë" 1. Të dhëna të përgjithshme Kategoria: II VKM  102 Datë 15.01.1996 Sipërfaqja: 2000 Ha ,1738 Ha Fond Pyjor Ndodhet 20 km larg qytetit të Krujës 2. Kufijtë e zonës mbrojtur : Veriu – Shkëmbi I Pinkese kuota 1680 m, maja e  Liqenit 1723 m. -Lindje  – Kurrizi i Malit të Kuq, Qafe Shtame 1510 m -Jug , Qafa e Larit 1228 m, Qaf-Perëndim –  Rruga…

Parku Kombëtar i Thethit

  Park Kombëtar 1.1.Shpallet me VKM 96 date 21.11.1966 1.2(Kategoria II) 1.3 Sipërfaqja e P.K. Theth është 2630 ha. 1.4 Koordinatat Në Veri: Kuota 2035.0 m (4396670.31L/4701978.22V), vijon me majën e Arapit (2217.2 m), qafa e Pejës, kuotat 1974.0 m, 2045.0 m, maja e Alisë (2471.0 m), kuota 2247.0 m, maja e Valbonës (1965.0 m)-(4402229.91L/4697825.22V); Në Lindje: Maja e Valbonës (1965.0 m)-(4402229.91L/4697825.22V), qafa e Valbonës, kuotat 1909.0 m, 2111.0 m,…

Parku Kombëtar "Mali i Tomorrit"

Emri i Zonës së Mbrojtur:Parku Kombëtar “Mali i Tomorit” 1. Kategoria: II 2. VKM Nr.472 date 18.07 2012. (me sipërfaqe të zgjeruar). 3. Sipërfaqa, Vendndodhja, Kordinatat: Ndodhet në Lindje të qytetit të Beratit dhe në veriperëndim të qytetit të Çorovodes. Bashkia, Berat, Poliçan, Skrapar. Kordinatat: Veri-Pika 1-4425 5630.30,,L/ 4514853.20 V. Lindje-Pika 2-4433012.69L/4516042.90V. Jug -Pika 3- 4440357.62 L/4496629.90V Perëndim -Pika 4-4429078.51L/4492547.29 V. Sipërfaqa: 23444.2 ha 4. Rruga që mund të shkohet: Berat- Dardhë, Berat-Tomorr,…

Parku Kombëtar Detar "Karaburun-Sazan"

1.Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Detar Karaburun-Sazan 2.  Kategoria: E dytë Vendimi me të cilin është shpallur: Është shpallur PKD më 28 prill 2010 me Vendim të Këshillit të Ministrave. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat:PKD ka sipërfaqe 12428 ha. Mbulon zonën detare përgjatë vijës bregdetare të gadishullit të Karaburunit (Nis në kepin e Shën Vasilit deri në derdhjen e përroit të qerashesë) dhe ishullit të Sazanit, 1 milje detare (1852m) nga…

Parku Kombëtar "Bredhi i Hotovës-Dangëlli"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Bredhi i Hotovës – Dangëlli” Kategoria:  II Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr. 1631 date 17.12.2008 Sipërfaqja, vendndodhja - kordinatat:        - Sipërfaqja e përgjithshme e Parkut është 34,361.05 ha nga te cilat:         Në rrethin e Permetit 33,165.3 ha         Në rrethin e Kolonjës 1,195.8 ha          - Eshtë i vendosur në…

Parku Kombëtar "Shebenik-Jabllanicë"

Parku Kombëtar "Shebenik-Jabllanicë" Kategoria e II Vendimi me të cilin është shpallur  “  VENDIM    Nr.640, datë 21.5.2008 “ Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat   Parku Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë” ka një sipërfaqe të përgjithshme 33 927,66 (tridhjetë e tre mijë     e   nëntëqind e njëzet e shtatë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) ha, ku pjesën kryesore të territorit e zënë sipërfaqet pyjore, të ndjekura nga sipërfaqet kullosore, bujqësore, joprodhuese, shkëmbore dhe sipërfaqe troje, sipas tabelës, që i…

Parku Kombëtar "Divjakë-Karavasta"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Divjake-Karavasta” me sipërfaqe 22.230 ha 1. Kategoria e II-të 2. Vendimi me të cilin është shpallur: Keshilli i Ministrave Nr 687 date 19/10/2007 3. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat      Në Veri: Grykëderdhja e Lumit Shkumbin (4398754.42L/4571385.23V) deri te pika e ndërprerjes së Lumit Shkumbin me rrugën automobilistike, pranë fshatit Sulzotaj (4398754.42L/4571385.23V). Në Lindje: Nga pika e ndërprerjes së rrugës automobilistike me lumin Shkumbin, pranë fshatit Sulzotaj…

Parku kombëtar i Lurës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar i Lurës 1. Kategoria: Park Kombëtar (II) 2. Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.M nr.96 date,21.11.1966 3. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: 1280 ha, Peshkopi Kordinatat:    V L 4434005.23l 4629885.37v L 4432433.07l 4630364.16v J 4433705.09l 4720043.33v P 4432433.07l 4630364.16v 4. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Rruga Peshkopi-Lurë Rruga Urakë-Lurë   5. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës Pishë, arrnen, rrobull, shkurre,…

Parku Kombëtar i Llogarasë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Llogara Kategoria: E dytë VKM nr.96, datë 21.11.1966 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Vlorës. Sipëfaqja aktuale është 1010 ha. Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë: Në Veri: Kuota 487.0 m (43788304.59L/4455899.28V), ndjek Përroin e Bucelave,              kuotën 1942.7 m, majën e Qores (2018.2 m) (4381428.53L/4454556.69V); Në Lindje: Majën e Qores (2018.2 m) (4381428.53L/4454556.69V), ndjek rrugën              këmbësore, qafën e…

Parku Kombëtar "Bredhi i Drenovës"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Bredhi i Drenovës” Kategoria: Park Kombëtar (II) Vendimi me të cilin është shpallur: Nr. 96, dt: 21.11.1966 Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 13.80 ha, Bashkia Korce Kordinatat: Ndodhet në Jug-Lindje të qytetit të Korçës Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion Ruga nacionale Korçë-Kolonjë. Ndodhet ne Jug-Lindje te qytetit te Korces ne nje distance reth 6 km degezimi fshati Drenove Përfaqësuesit specifik të…

Parku Kombëtar "Mali i Dajtit"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Mali i Dajtit” Kategoria:      II Vendimi me të cilin është shpallur: Me VKM, nr. 96, date 21.11.1966, Dajti  është shpallur park kombëtar me një sipërfaqe prej 3333 ha, ndërsa me VKM, nr. 402, datë 21.06.2006 u Parku Kombëtar " Mali i Dajtit " me sipërfaqe të zgjeruar.                                  …

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay