Monument Natyror

Rrepet e Arramerasit Fushë Krujë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrepet e Arramerasit Fushë Krujë

A.Të dhëna të përgjithshme

             Kategoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

               Sipërfaqja  0.93 Ha

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 30m

v  Kordinatat  (veri, jug): X=4392200  Y=4593300

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

v  Lartësia mesatare: 19m

v  Mosha: 260 vjecare

v  Gjendja e( MN): Shumë e mire

v  Vlera fetare: Po

Është ndërtuar një objekt Kulti Kishë Katolike në vitin 1999  ,

Si dhe njӕ qendër rehabilitimi për personat me problem mendore.    

 

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Fush-Krujë-Tiranë 2km

v  Auto: Krujë-Tiranë 14km

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay