Monument Natyror

Masivi i Pishës së Zezë Qafë Shtamë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Masivi i Pishës së Zezë Qafë Shtamë

A.Të dhëna të përgjithshme

             Kategoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

            Sipërfaqja  700Ha

 

1.  Lartësia mbi nivelin e detit: Min 730 m,  Mes 1240 m, Max 1550 m

2.  Kordinatat  (veri, jug)A-x=4404200 y=4599675.B-x=4405300 y=4601375.C-x=4408255y=4598825                 

D-x=4405300 y=4598100

3.  Lartësia mesatare: 16 m

4.  Mosha: 120 vjeçare

5.  Gjendja e (MN): Shumë e mirë

      

 E. Të dhëna tëtjera dhe shënime të ndryshme

1.  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Krujë-Qafë-Shtamë18 km

2.  Auto: Krujë-Mat, 25 km

3.  Këmbësore: Qafë-Tenë-Kroi i Madh 7 km

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay