Monument Natyror

Vlashaj

Ndodhet në Qarkun e Dibrës dhe në rrethin e Dibrës. Sipëfaqja aktuale është 50.00 ha.
Zona përbëhet nga pyjet e pishës së zezë (Pinus nigra), të shoqëruar  me ah (Fagus sylvatica),
shparth (Quercus frainetto), bungë (Quercus pubescens), bredhi i bardhë (Abies alba), panja e malit (Acer pseudoplatanus), vadhës (Sorbus graeca), shelgu  i egër (Salix capraea) etj. Gjendja eshte e rende, thuajse i demtuar. Nuk ka plan menaxhimi.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a)   Në Veri: Pika e takimit me Bjeshka e Oroshit (4432999.48L/4637167.73V);
b)   Në Lindje: Pika me koordinata (4433995.99L/4636837.43V);
c)   Në Jug: Pika me koordinata (4433878.43L/4636439.94V);
d)   Në Perëndim: Pika e takimit me Bjeshka e Oroshit (4433111.45L/4636577.10V).

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay