Monument Natyror

Bredhi i Sotirës

Emri i Zonës së Mbrojtur: “Bredhi i Sotirës”, Monument Natyre

  1. Kategoria:  III
  2. Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr. 102 date 15.01.1996
  3. Sipërfaqja, vendndodhja - kordinatat:

         - Sipërfaqja e përgjithshme e zonës është 1740 ha

         - Eshte i vendosur në jug të Shqipërisë, në Njësinë Administrative “Dropull i Sipërm”.

         - Kordinatat;

a.   Në Veri: Maja e Amblikos (1333.0 m) (44 41 247.93    44 12 892.19)

b.   Në Lindje: Maja e Murganes (1806.4m)  (44 47 390.40   44 06 172.80 )

c.    Në Jug: Maja e Murganes (1806.4m)  (44 47 390.40     44 06 172.80)

d.    Në Perëndim:  Kuota 1735.7m  (44 40 171.44     44 10 136.31)

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion:  

Per te shkuar ne Bredhin e Sotires pershkohet rruga nacionale Gjirokaster – Llongo - Sotire

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:

        -Flora përfaqësohet nga: Bredhi i Maqedonisë, geshtenja , panja e malit, bunga, shkoza, dellinja, prralli, marreja etj.

         -Fauna përfaqësohet nga: derri i egër, lepuri i egër, ujku, kaprolli, dhelpra, thelleza e malit etj.

  1. Monumente natyre: nuk ka
  2. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës: nuk ka
  3. Objekte në shërbim të komunitetit; nuk ka

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay