Monument Natyror

Zheji

Emri i Zonës së Mbrojtur: “Bredhi i Zhejit”, Monument Natyre

  1. Kategoria:  III
  2. Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr. 102 date 15.01.1996
  3. Sipërfaqja, vendndodhja - kordinatat:

         - Sipërfaqja e përgjithshme e zonës është 1500 ha

         - Eshtë i vendosur në Veri të rrethit Gjirokastër. Brenda zonës përfshihen fshatrat Zhej e Lliar.

 Largësia nga qyeti i Gjirokastrës është: 25 km

         - Kordinatat;

a. Në Veri:   Kuota 1776.0 m (44 29 063.75   44 54 120.29),

b. ëe Lindje: Kuota 587.0 m (44 32 372.92    44 54 491.61),

c. Në Jug:  Kuota 1636.0 m (44 34 162.09     44 49 892.00),

d. Në Perendim: Kuota 1487.0 m (44 30 005.20   44 50 879.31),

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: 

Për të shkuar në Bredhin e Zhejit ka dy rrugë:

 -  Rruga nacionale Gjirokastër – Polican – Zhej

-  Rruga Gjirokastër - Cajup

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:

        -Flora përfaqeëohet nga: Bredhi i bardhë, bunga, bungbuta, shparthi, panja e malit, mellëza, bliri i kuq, shkoza, frashëri etj.

         -Fauna përfaqësohet nga: derri i egër, dhi e egër, kaprolli, lepuri i egër, ujku, dhelpra, thellëza e malit etj.

  1. Monumente natyre:

-          Shkëmbi i Zhejit

  1. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës: nuk ka
  2. Objekte në shërbim të komunitetit; nuk ka 

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay