Monument Natyror

Syri i Kaltër

Emri i Zonës së Mbrojtur: Monument Natyre Syri i Kaltër

 

A.Të dhëna të përgjithshme

v  Emri i MN: Syri i Kaltër

v  Qarku: Vlo

v  Rrethi:Delvinë

v  Bashkia:Finiq

v  Qyteti/Fshati: Krongj

v  Institucioni që e mbulon: AdZM Vlorë

v  Pronësia e tokës ku ndodhet (MN):Shtetërore &Private

       B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

v  Zona e Mbrojtur

v  Zonimi,(nëse ka)

v  Kundrejtimi:

v  Lartësia mbi nivelin e detit:

v  Kordinatat (gjeresi, gjatesi):   1. X=4432149. Y=4431143   

       D. Vlera e (MN)

v  Vlera historike:

v  Vlera didaktike:Po

v  Vlera ekologjike: Po

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Ndodhet 2.2  km larg fshatit Krongj

v  Auto: Po

v  Këmbësore: Po

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay