Monument Natyror

Monumentet e natyres, harta, listimi, pershkrimi, foto

Monumentet e natyres, te listuara i gjeni duke klikuar te direktoria Harta e ZM, ose ne linkun me poshte http://www.akzm.gov.al/apps/akzm_cd/Mon_Hyrje/List_Mon.htm

Rrepet e Arramerasit Fushë Krujë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrepet e Arramerasit Fushë Krujë A.Të dhëna të përgjithshme              Kategoria III              VKM 676 Datë 20.12.2002                  Sipërfaqja  0.93 Ha v  Lartësia mbi nivelin e detit: 30m v  Kordinatat  (veri, jug): X=4392200  Y=4593300 C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike v  Lartësia mesatare: 19m v  Mosha: 260 vjecare v  Gjendja e( MN): Shumë e mire v  Vlera fetare: Po Është ndërtuar një objekt Kulti…

Kroi i Nënës Mbretëreshë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Kroi i Nënës Mbretëreshë                 A.Të dhëna të përgjithshme              Kategoria III              VKM 676 Datë 20.12.2002   v  Lartësia mbi nivelin e detit: 1050m v  Kordinatat  (veri, jug)X=4407450         Y=4599245 C.Të Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Krujë-Mat (Burrel) 20km v  Auto: Krujë- Qaf-Shtamë 18km v  Këmbësore

Masivi i Pishës së Zezë Qafë Shtamë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Masivi i Pishës së Zezë Qafë Shtamë A.Të dhëna të përgjithshme              Kategoria III              VKM 676 Datë 20.12.2002             Sipërfaqja  700Ha   1.  Lartësia mbi nivelin e detit: Min 730 m,  Mes 1240 m, Max 1550 m 2.  Kordinatat  (veri, jug)A-x=4404200 y=4599675.B-x=4405300 y=4601375.C-x=4408255y=4598825                  D-x=4405300 y=4598100 3.  Lartësia mesatare: 16 m 4.  Mosha: 120 vjeçare 5.  Gjendja e (MN): Shumë e mirë         E. Të…

Rrapi i Buranit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrapi i Buranit              A.Të dhëna të përgjithshme               Kategoria III               VKM 676 Datë 20.12.2002   v  Lartësia mbi nivelin e detit: 350m v  Kordinatat  (veri, jug): X= 44 0 16 75    Y= 45 92 18 0 v  Lartësia mesatare   12m v  Mosha: 350 vjecare v  Gjendja e( MN): E mirë                                                                                v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Nikël-Mukje  12km v …

Selvia e Fushë-Krujës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Selvia e Fushë-Krujës  A.Të dhëna të përgjithshme                Kategoria III               VKM 676 Datë 20.12.2002   v  Lartësia mbi nivelin e detit: 30m v  Kordinatat  (veri, jug): X=4393950  Y=4595625   C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike v  Lartësia mesatare: 18m v  Mosha: 320 vjeçare v  Gjendja e( MN):  Shumë e mirë v  Vlera fetare     PO                                                                       E. Të dhëna tëtjera dhe shënime të ndryshme…

Gryka e Zezë

            Emri i Zonës së Mbrojtur: Gryka e Zezë                   A.Të dhëna të përgjithshme              Kategoria III              VKM 676 Datë 20.12.2002   v  Lartësia mbi nivelin e detit: 400m v  Kordinatat  (veri, jug):  X=4402800    Y=4595000                                                                                   v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Nikël-Kërcaj 15 km v  Auto:  Krujë-Barkanesh  7 km v  Këmbësore: Rruga e vjetër Krujë-Zall-Herr(Tiranë) Këtu ndodhen…

Gryka e Vajës

        Emri i Zonës së Mbrojtur: Gryka e Vajës       A.Të dhëna të përgjithshme              Kategoria III              VKM 676 Datë 20.12.2002   v  Lartësia mbi nivelin e detit: 400m v  Kordinatat  (veri, jug):  X=4402800    Y=4595000                                                                                   v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Nikël-Kërcaj 15 km v  Auto:  Krujë-Barkanesh  7 km v  Këmbësore: Rruga e vjetër Krujë-Zall-Herr(Tiranë) Këtu ndodhen 2 ura Monument…

Sarisalltëku dhe Shpella

Emri i Zonës së Mbrojtur: Sarisalltëku dhe Shpella              A.Të dhëna të përgjithshme              Kategoria  III              VKM 676 Datë 20.12.2002   v  Lartësia mbi nivelin e detit: 1050m v  Kordinatat  (veri, jug): X =4400300  Y =4598750 v  Gjendja e( MN): Është rindërtuar në mbrendësi  teqeja në vitin 1990. v  Vlera fetare: Po                                                                                                               Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Nga qyteti…

Rrapi i Ballabanecit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrapi i Ballabanecit           A.Të dhëna të përgjithshme             Kategoria III                  VKM 676 Datë 20.12.2002 v  Kundrejtimi:  Jug-Perëndim v  Lartësia mbi nivelin e detit: 400m v  Kordinatat  (veri, jug):  X=4398700   Y=4599450 v  Lartësia mesatare : 10m v  Mosha:  550vjeçare v  Gjendja e( MN):  Pjesërisht i dëmtuar v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Rruga Krujë–Qafshtamë  1km. v  Auto: Ngjitur me…

Rrapi i Taslloit

        Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrapi i Taslloit    A.Të dhëna të përgjithshme            Katgoria III              VKM 676 Datë 20.12.2002               v  Lartësia mbi nivelin e detit: 600 m v  Kordinatat  (veri, jug): X=44399300  Y=4597425 v  Lartësia mesatare : 15 m    v  Mosha: 350vjece v  Gjendja e( MN): E mirë   v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Ndodhet 700m nga Bashkia Krujë.Në…

Shkëmbi i Kavajës

  Emri i Zonës së Mbrojtur: Shkëmbi i Kavajës             A.Të dhëna të përgjithshme                  Kategoria III              VKM 676 Datë 20.12.2002     v  Lartësia mbi nivelin e detit: 10 - 105 m v  Kordinatat (veri, jug): X = 19º  33 ' 30"    Y =  41º  20 '  25"                                                                                                                                                    E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës-Shkëmbi…

Plazhi i Shën Pjetrit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Plazhi i Shën Pjetrit   A.Të dhëna të përgjithshme             VKM 676 Datë 20.12.2002              Sipërfaqja 57.45Ha v  Kordinatat (veri, jug): X  = 19º  50 ' 30"    Y =  41º  29 '  45"                                                                                                                                                                   E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës -Shënpjetër 36 km v  Auto : Nga Durrësi 36 km v …

Plazhi i Kallmit

    Emri i Zonës së Mbrojtur: Plazhi i Kallmit       A.Të dhëna të përgjithshme             Kegoria  III              VKM 676 Datë 20.12.2002                             B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin v  Kordinatat(veri, jug): X = 19º  25 ' 20"    Y =  41º  19 '  30"                                 E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës –Currila, 8…

Kepi i Rodonit dhe Falëza

Emri i Zonës së Mbrojtur: Kepi i Rodonit dhe Falëza                 A.Të dhëna të përgjithshme               Kategoria III              VKM  676 Datë 20.12.2002          B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin       v  Kordinatat (veri, jug): X = 19º  26 ' 40"    Y =  41º  34 '  50" v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës-Kep i Rodonit, 53 km v  Auto: Nga Durrësi 51 km v  Këmbësore: 2…

Çinari i Balliasit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Çinari i Balliasit                                             Monument Natyre Kategoria III           VKM 676 Datë 20.12.2002            B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin Lagjen Ballias  Bashkia Shijak v  Kordinatat(veri, jug): X = 19º  33 '  00"    Y =  41º  20 '  25"                      C.Të dhënat…

Vlashaj

Ndodhet në Qarkun e Dibrës dhe në rrethin e Dibrës. Sipëfaqja aktuale është 50.00 ha.Zona përbëhet nga pyjet e pishës së zezë (Pinus nigra), të shoqëruar  me ah (Fagus sylvatica),shparth (Quercus frainetto), bungë (Quercus pubescens), bredhi i bardhë (Abies alba), panja e malit (Acer pseudoplatanus), vadhës (Sorbus graeca), shelgu  i egër (Salix capraea) etj. Gjendja eshte e rende, thuajse i demtuar. Nuk ka plan menaxhimi. Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:a)   Në…

Bredhi i Sotirës

Emri i Zonës së Mbrojtur: “Bredhi i Sotirës”, Monument Natyre Kategoria:  III Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr. 102 date 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja - kordinatat:          - Sipërfaqja e përgjithshme e zonës është 1740 ha          - Eshte i vendosur në jug të Shqipërisë, në Njësinë Administrative “Dropull i Sipërm”.          - Kordinatat; a.   Në Veri: Maja e Amblikos (1333.0 m) (44 41 247.93    44 12 892.19) b.  …

Zheji

Emri i Zonës së Mbrojtur: “Bredhi i Zhejit”, Monument Natyre Kategoria:  III Vendimi me të cilin është shpallur: VKM nr. 102 date 15.01.1996 Sipërfaqja, vendndodhja - kordinatat:          - Sipërfaqja e përgjithshme e zonës është 1500 ha          - Eshtë i vendosur në Veri të rrethit Gjirokastër. Brenda zonës përfshihen fshatrat Zhej e Lliar.  Largësia nga qyeti i Gjirokastrës është: 25 km          - Kordinatat; a. Në Veri:   Kuota 1776.0…

Syri i Kaltër

Emri i Zonës së Mbrojtur: Monument Natyre Syri i Kaltër   A.Të dhëna të përgjithshme v  Emri i MN: Syri i Kaltër v  Qarku: Vlorë v  Rrethi:Delvinë v  Bashkia:Finiq v  Qyteti/Fshati: Krongj v  Institucioni që e mbulon: AdZM Vlorë v  Pronësia e tokës ku ndodhet (MN):Shtetërore &Private        B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin v  Zona e Mbrojtur v  Zonimi,(nëse ka) v  Kundrejtimi: v  Lartësia mbi nivelin e detit: v …

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay