Zonat RAMSAR

Liqeni i Prespave

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Prespa”

  1. Kategoria: Park Kombëtar (II)

Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.80 dt 18.02.1999; Pjesë e Konventës së Ramsarit me vendimin Nr. 489, Datë 13.06.2013

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 27.750 Ha, Prespë, Qarku Korçë        

Kordinatat:

N  41°56’28”

S   40° 40’

E   21 °3’37”

Ë  20 °50’

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Rruga auto Korçë-Pika e kalimit kufitar Goricë dhe Rruga nacionale Korçë  Bilisht. Degëzimi Fsh.Tren, Shpella e trenit, Prespa e Vogël

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Flora:

Venja (Juniperus excelsa), (Centaurea prespana), (Viola eximia)

Fauna:

Dhia e egër e Ballkanit (Rupicapra r. balcanica).

Ariu i Murme (Ursus arctos)

Pelikani kacurel (Pelicanus Crispus)etj

  1. Monumente natyre:

1-Venjat e Kallamasitrit

2-Zgavra e Zaverit

3-Dushqet e Manastirit Djellas

4-Ishulli I Maligradit

5-Guret e Mumjes

6-Shpella e Tren

4. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

Kisha e Shën Marenes, Kallamas

Kisha e Shën Gjergjit Gollomboc,

Kisha e Shën Pjetrit Zaroshkë

Kisha e Shën Mërisë etj

5. Objekte në shërbim të komunitetit:

3 Qendrat e informacionit të P.K. Prespa

Shkolla e mesme Pustec dhe

Shkollat 9- vjeçare

1-Goricë e Vogël

2-Pustec

3-Rakickë

Restorante 10, nga

Këto 4 me shërbim hotelerie

Dy qendra shëndetësore dhe shërbim shëndetësor në çdo fshat

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay