Kontakt i Koordinatorit Anti-Korrupsion

Kordinator Kombetar Antikorrupsion

Z.Frrok  Shyti

Email: Frrok.Shyti@drejtesia.gov.al

Tel: 069 24 28 579