DOKUMENTE

Zonat e mbrojtura ne funksion të mjedisit dhe shëndetit

Ministria e Mjedisit ka krijuar Sistemin e Integruar të Monitorimit të Mjedisit për të gjithë komponentët; ajrin, ujrat, tokën, pyjet dhe biodiversitetin si një set stacionësh ose vendndodhjesh të monitorimit, për çdo komponent i shoqëruar me një set të indikatorëve që duhet të jenë raportuar. Këto rrjete kanë qënë përcaktuar në përputhje me kërkesat e legjislacionit të BE-së. Sistemi i Integruar i Monitorimit të Mjedisit është zhvilluar i shkallëzuar, bazuar në prioritetet dhe në përgatitjen…

Zonat e mbrojtura dhe turizmi

Parqet natyrore kombëtare mund të kthehen në një rrugë të efektshme për të krijuar të ardhura të mira ekonomike nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm, përveçse kthehen dhe në element të fortë integrimi për vendet e Ballkanit. Vlerësimi i situates aktuale dhe mundesite qe kane ZM ne funksion te turizmit, eshte hera e pare qe po zhvillohet nga AKZM dhe njekohesishtpo kryhet vlerësimi i përfitimeve për këto zona. Shqipëria ka marrë angazhimet më…

Raporte, manuale dhe botime

UDHËZIM PËR PROCESIN E STUDIMIT DHE TË SHPALLJES SË PARKUT NATYROR RAJONAL NË SHQIPËRI (kliko)

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay