AKZM

Lancohet projekti LASPEH ne Berat

Lancimi i projektit LASPEH (Speciet dhe habitatet e Adriatikut), financuar nga Programi INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali I Zi 2014/2020.

 

Konsorciumi i Menaxhimit të Parkut Natyror Rajonal "Duna Bregdetare nga Torre Canne në Torre San Leonardo" është përfituesi kryesor i këtij projekti në bashkëpunim me partnerin shqiptar (Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura), një partner malazez (Ndërmarrja Publike e Parqeve Kombëtare të Malit të Zi) dhe tre partnerë italianë (Organi Menaxhues i Rezervave Natyrore Rajonale të Bregut Lindor të Taranto, Komuna e Ugento dhe Bashkia Guardiaregia).

Projekti LASPEH, është pjesë e shtyllës 3 të programit (Mbrojtja e Mjedisit, menaxhimi i rrezikut dhe strategjia e ulët e karbonit) dhe synon të promovojë dhe mbështesë mbrojtjen e biodiversitetit (shumëllojshmëria biologjike) duke reduktuar tkurrjen e diversiteteve biologjike. Me fjalë të tjera, LASPEH përballet me humbjen e biodiversitetit duke përcaktuar një strategji të përbashkët për të ruajtur trashëgiminë natyrore dhe peisazhin në pellgun e Adriatikut të ulët.

Në Shqipëri projekti do të veprojë në zonën e Malit të Tomorit, Dardhë dhe Kapinov. Projekti do të ndërmarrë përmirësime me pyllëzime të këtyre territoreve, duke përmirësuar habitatet e një specie të rrezikuar, që rritet në këtë zonë si Gjeli i Egër (Tetrao Urogalus). Megjithëse kjo zonë është “shtëpia” natyror e kësaj specie të rrallë, numri i individëve këto 20 vite ishte ulur shumë, duke shkuar drejt zhdukjes. Me vendosjen e moratoriumit të gjuetisë, prania e kësaj specie ka ardhur duke u rritur. Projekti parashikon ndërmarrjen e fushatës sensibilizuese dhe edukuese me nxënësit e shkollave dhe komunitetin e zonës. 

Në kuadër të këtij projekti do të rivitalizohet rruga ekzistuese që të con në vendin ku gjendet më së shumti kjo specie si dhe do të ngrihet një kull vrojtimi për turistët, të cilët do të vrojtojnë këtë specie dhe peisazhin përreth.

LASPEH do të zbatojë disa aktivitete si një strategji e përbashkët rajonale (vendet e Adriatikut) për menaxhimin më të mirë të specieve prioritare në zonat e Natura 2000. Planet e ruajtjes për llojet prioritare dhe fushat pilot të tyre që do të miratohen në nivel rajonal, veprime pilote konservuese për të përmirësuar nivelin mbrojtjen e specieve / habitateve të synuara dhe rritjen e ruajtjes afatgjatë të mjedisit, dhe së fundi fushatën ndërgjegjësuese për palët e interesuara (takime me nxënësit e shkollave ​​dhe familjet për ruajtjen e mjedisit, vizita në sitet natyrore me fëmijët, shkollat ​​dhe familjet për të nxitur turizmin e qëndrueshëm).

Lancimi i projektit LASPEH (Speciet dhe habitatet e Adriatikut), financuar nga Programi INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali I Zi 2014/2020.

Lancimi i projektit LASPEH (Speciet dhe habitatet e Adriatikut), financuar nga Programi INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali I Zi 2014/2020.

 

Lancimi i projektit LASPEH (Speciet dhe habitatet e Adriatikut), bashkë financuar nga Programi INTERREG IPA CBC”, Itali-Shqipëri-Mali i Zi rreth 500.000u mbajt më 27-28 shtator në Ostuni, Pulia. 

Konsorciumi i Menaxhimit të Parkut Natyror Rajonal "Duna Bregdetare nga Torre Canne në Torre San Leonardo" është përfituesi kryesor i këtij projekti në bashkëpunim me partnerin shqiptar (Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura), një partner malazez (Ndërmarrja Publike e Parqeve Kombëtare të Malit të Zi) dhe tre partnerë italianë (Organi Menaxhues i Rezervave Natyrore Rajonale të Bregut Lindor të Taranto, Komuna e Ugento dhe Bashkia Guardiaregia).

Projekti LASPEH, është pjesë e shtyllës 3 të programit (Mbrojtja e Mjedisit, menaxhimi i rrezikut dhe strategjia e ulët e karbonit) dhe synon të promovojë dhe mbështesë mbrojtjen e biodiversitetit (shumëllojshmëria biologjike) duke reduktuar tkurrjen e diversiteteve biologjike. Me fjalë të tjera, LASPEH përballet me humbjen e biodiversitetit duke përcaktuar një strategji të përbashkët për të ruajtur trashëgiminë natyrore dhe peisazhin në pellgun e Adriatikut të ulët.

Në Shqipëri projekti do të veprojë në zonën e Malit të Tomorit, Dardhë dhe Kapinov. Projekti do të ndërmarrë përmirësime me pyllëzime të këtyre territoreve, duke përmirësuar habitatet e një specie të rrezikuar, që rritet në këtë zonë si Gjeli i Egër (Tetrao Urogalus). Megjithëse kjo zonë është “shtëpia” natyror e kësaj specie të rrallë, numri i individëve këto 20 vite ishte ulur shumë, duke shkuar drejt zhdukjes. Me vendosjen e moratoriumit të gjuetisë, prania e kësaj specie ka ardhur duke u rritur. Projekti parashikon ndërmarrjen e fushatës sensibilizuese dhe edukuese me nxënësit e shkollave dhe komunitetin e zonës. 

Në kuadër të këtij projekti do të rivitalizohet rruga ekzistuese që të con në vendin ku gjendet më së shumti kjo specie si dhe do të ngrihet një kull vrojtimi për turistët, të cilët do të vrojtojnë këtë specie dhe peisazhin përreth.

LASPEH do të zbatojë disa aktivitete si një strategji e përbashkët rajonale (vendet e Adriatikut) për menaxhimin më të mirë të specieve prioritare në zonat e Natura 2000. Planet e ruajtjes për llojet prioritare dhe fushat pilot të tyre që do të miratohen në nivel rajonal, veprime pilote konservuese për të përmirësuar nivelin mbrojtjen e specieve / habitateve të synuara dhe rritjen e ruajtjes afatgjatë të mjedisit, dhe së fundi fushatën ndërgjegjësuese për palët e interesuara (takime me nxënësit e shkollave ​​dhe familjet për ruajtjen e mjedisit, vizita në sitet natyrore me fëmijët, shkollat ​​dhe familjet për të nxitur turizmin e qëndrueshëm).

Contacts:

Director Management Consortium of Regional Natural Park “Coastal dunes from Torre Canne to Torre San Leonardo”

Gianfranco Ciola  - info@parcodelledunecostiere.org

LASPEH Project Communication Coordinator

Marta Colucci - marta.colucci94@hotmail.it

—————————————————————————————————————————–
INTERREG IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 Programme is a trilateral cross-border cooperation Programme co-funded by the European Union through the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) in the programming period 2014-2020. The Programme is designed in the frameëork of the European strategy for smart, inclusive and sustainable groëth (Europe 2020). It aims to assist participating countries in meeting their national 2020 targets, fostering cross-border cooperation across the Mediterranean, in vieë of pre-accession of Albania and Montenegro to the European Union. The total Programme budget is around EUR 93 million co-financed by the Instrument for Pre-accession (IPA II) at a rate of 85, ëhile there is a 15% national co-financing for Italian partner (located in Puglia and Molise).

ëëë.italy-albania-montenegro.eu

ëëë.europuglia.it

Një grup nga AKZM, partner në projektit #LASPEH mori pjesë në Lancimin e projektit LASPEH (Speciet dhe habitatet e Adriatikut të ulët), financuar nga Programi INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali I Zi 2014/2020, në Ostuni, Itali.

NAPA, as a partner project, took part in Kick-off meeting of the project #LASPEH (Low Adriatic Species and Habitat), funded under the INTERREG IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 Programme, in Ostuni, Pulia, Italy.

Ministri Klosi në Ditën Botërore të Rangers-ave: Fituam një nga betejat e para për natyrën

Gjykata Administrative i ka dhënë të drejtë ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit duke lënë në fuqi vendimin për anullimin e ndërtimit të HEC-eve në kanionet e Osumit.  Lajmin e ka dhënë  ministri Blendi Klosi në Ditën Ndërkombëtare të Rangers, i cili theksoi se ky vendim është lajmi më i mirë që mund të jepej në një ditë që shënon simbolin e ruajtësve të mjedisit  “Gjykata administrative e shkallës së parë vetëm një ditë më parë ka dhënë të drejtën institucionit tonë për bllokimin dhe refuzimin e ndërtimit të 2 HEC-eve mbi kanionet e Osumit. Nuk kishte si të kishte një lajm më të mirë sesa ky në Ditën ndërkombëtare të Rangers, ky vendim i gjykatës. Sipas gjykatës vendimi ynë  i disa muajve më parë, për bllokimin e ndërtimit të këtyre 2 HEC-eve është marrë në përputhje të plotë me legjislacionin dhe procedurat ligjore në përgjithësi.” – deklaroi ministri Klosi gjatë aktivitetit  të mbajtur në Parkun e Liqenit Artificial ku ishin mbledhur rangers nga e gjithë Shqipëria.

Kreu i Turizmit dhe Mjedisit përshëndeti vendimin e gjykatës duke u shprehur se ky vendim do të çojë përpara të gjitha përpjekjet për të mbrojtur natyrën por edhe për të riparë të gjitha vendimet e trashëguara në administratë që nuk janë në përputhje me ligjin.

Ndonëse e vlerësoi vendimin e gjykatës si një shenjë ogurmirë të drejtësisë që po kthehet në anën e opinionit publik, ministri Klosi nuk ka harruar të kujtojë të tjera vendime në dëm të mjedisit  “Ne kemi parë vendime jo të drejta nga ana e gjykatave si në rastin e bllokimit të 9 guroreve në malin e Tomorit, 2 prej të cilave gjykata u dha leje për të vazhduar punën, packa se ato zona me një vendim të propozuar nga Agjencia e Zonave të mbrojtura tashmë janë pasuri kombëtare. Është zonë e mbrojtur dhe ne nuk do të lejojmë që mali i Tomorrit të vazhdojë të shkatërrohet si deri tani”.

Në Ditën Botërore të  Rangers, ministri Klosi theksoi mesazhin se armata më e re e ruajtësve të mjedisit e vendosur pranë Agjencisë së Zonave të Mbrojtura ka një mision shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e pasurive natyrore,  por edhe ndërgjegjësimin e të gjithë qytetarëve. Në këtë ditë simbol, ministri Klosi shprehu mirwnjohjen edhe pwr ambientalistët që në çdo kohë sakrifikuan për të mbrojtur natyrën dhe mjedisin.

Në fund të aktivitetit ministri Klosi shpërndau çertifikata për të rinjtë e parë të programit Junior Rangers, program që zhvillohet pranë Agjencisë së Zonave të Mbrojtura.

Italia shpëton tre arinj shqiptarë, i strehon në parkun e Romës

Gianni, Sam dhe Mary u shpëtuan dhe tashmë ndodhen në shtëpinë e re të tyre, Bioparco, në Romë të Italisë. Bëhet fjalë për tre arinj të murrmë, të cilët nëse do të rrinin në Shqipëri, do të kishin një jetë gjithë keqtrajtime dhe shfrytëzime. Është kjo ajo që thonë mediat italiane, lidhur me shpëtimin e tre arinjve shqiptarë, ku për shpëtimin e tyre u përfshinë tre shoqata për mbrojtjen e kafshëve, parku i Romës, ministria e Turizmit në Itali dhe ajo e Mjedisit në Shqipëri.

Bëhet fjalë për arinjtë vëllezër Gianni dhe Sam, të lindur në fillim të vitit 2017, dhe Mary një arushe femër, të cilët u shpëtuan nga kushtet ku jetonin.

Në Shqipëri, shkruajnë mediat italiane, arinjtë shkëputen nga nënat kur janë fare të vegjël dhe rriten nga njeriu, duke u përdorur si qenushë në rrugë në këmbim të fotografive apo në lokale për të tërhequr më shumë klientë, ku jetojnë në kafaze në kushte të rënda.

Tashmë tre arinjtë do të jetojnë në një zonë të ndërtuar enkas për ta, me elementë natyrorë. Shpëtimi i tyre u bë i mundur në sajë të denoncimit në rrjetet sociale.

Disa përdorues sinjalizuan në Facebook, se pronari i një hoteli në Shqipëri, mbante ilegalisht dy arinj të murrmë. Në atë moment ndërhynë autoritetet italo-shqiptare.

Bashkë me ta u transferua edhe Mary, e cila ishte shpëtuar disa kohë më parë dhe ishte çuar në kopshtin zoologjik të Tiranës, por që sipas autoriteteve italiane, ambienti nuk është i përshtatshëm për të pritur kafshë të kësaj natyre.

Lancohet Projektit Blue Land

Lancohet Projektit Blue Land, ose ndryshe Territoret Blu, i cili do të synoj krijimin e një modeli të përbashkët, i cili do të zbatohet dhe në zonat e tjera bregdetare të mesdheut.

Në konferencë ishin të pranishëm Oranela Çuçi, Zv.Ministre e Turizmit dhe Mjedisit, Zamir Dedej, Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonae të Mbrojtura, Nino Merola Drejtor i AICS, Cooperaciopne Italiane në Shqipëri dhe të tjerë përfaqësues të institucioneve të huaja.

“Ne këmi nevoj për modele menaxhimi, për të përfituar nga eksperiencat evropiane si dhe për të ecur në një rrugë me to. Përcaktimi i një modeli ndërkufitar menaxhues, ka për qëllim zhvillimin dhe ngritjen e një modeli qeverisës me pjesëmarrje në nivel ndërkufitar, duke përfshirë komunitetet lokale bregdetare, për përcaktimin e aksioneve për mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve detare dhe bregdetare”, tha Ornela Çuçi Zv.Ministre e Turizmit dhe Mjedisit.

Tre zonat e projektit përfshijnë habitatet detare dhe bregdetare përgjatë tyre pjesë e tre shteteve Shqipëri, Itali dhe Mal i Zi si më poshtë:

  1. Bregut të Otranto-Leuca në Pulia, Itali
  2. Bregu i Ada-Bojanës (Buna), duke përfshirë dhe ligatinat bregdetare të Bunës dhe dunat e rërës përgjatë pjesës së deltës së lumit në pjesën e Malit të Zi dhe
  3. Zona e gjirit të Porto- Palermos në jug të të Shqipërisë.

Projekti ka një kohëzgjatje prej 24 muaj me një kosto totale prej mbi 1 miliard Euro, ndërkohë që zona e Porto - Palermos do të përfitojë një vlerë të këtij programi në shifrën e 197 mijë Euro.

Projekti paraqet një qasje të re në mënyrën e menaxhimit të burimeve detare dhe bregdetare, me pjesëmarrjen e komunitetit, duke vlerësuar mbrojtjen e burimeve e tyre, të habitateve ndërkufitare, biodiversitetit dhe shërbimeve të ekosistemeve.

“Ky model do të sjell një menaxhim të këtyre burimeve, nga niveli lokal, duke treguar një formë menaxhimi të krahasueshme me atë të një Zone të Mbrojtur Detare, duke dhënë shembullin që çdo zonë mund të menaxhohet në mënyrën e duhur dhe pse nuk është një zonë e mbrojtur.

Ky model, i cili do të zbatohet edhe në nivel rajonal do të realizohet nëpërmjet ngritjes së një Grupi Zbatues Ndërkufitar i quajtur Blue Lands”, tha Zamir Dedej, Drejtori i AKZM.

Përcaktimi i një modeli ndërkufitar menaxhues (i quajtur Blue Lands), ka për qëllim zhvillimin dhe ngritjen e një modeli qeverisës me pjesëmarrje në nivel ndërkufitar, duke përfshirë komunitetet lokale bregdetare, për përcaktimin e aksioneve për mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve detare dhe bregdetare.

Partnerët e territoreve blu, shoqatat e peshkatarëve, zonat e mbrojtura në nivel lokal, qytetarët dhe të gjithë aktorët lokalë do të përfitojnë nga rezultatet e arritura.

Gjithashtu përfitim do të ketë dhe sektori i turizmit dhe peshkimit si dhe aktorët e tjerë që kanë interes ekonomik në zonën e Blue Land, të cilët do të luajnë një rol kyç, në përgatitjen e planit të menaxhimit duke u fokusuar në përfitimin ekonomik, nga krijimi i këtyre Territoreve Blu.

http://www.balkanweb.com/site/prezantohen-territoret-blu-projekti-per-menaxhimin-e-zonave-bregdetare/

http://www.scan-tv.com/projekti-territoret-blu-be-financon-rreth-200-mije-euro-per-porto-palermon/

https://www.cna.al/2018/05/07/lancohet-projekti-blue-land-synohet-ti-jepet-perparesi-sektorit-te-turizmit-dhe-peshkimit/

http://bionews.al/projekti-territoret-blu-be-financon-rreth-200-mije-euro-per-porto-palermon/

AKZM dhe NaturAL prezantojnë në Comacchio trashëgiminë natyrore të Shqipërisë

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura mori pjesë për të dytën herë në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit Natyror për Vëzhgimin e Zogjve (birdwatching fair) në Comacchio, Itali. Kjo pjesëmarrje u sigurua me mbështetjen e Projektit NaturAL, i financuar nga Bashkimi Evropian si një mundësi e mirë për promovimin e zonave të mbrojtura në Shqipëri si destinacione turistike të qëndrueshme.

Panairi Ndërkombëtar i Birdwatching dhe Natyrës në Comacchio, Itali, në Parkun e Deltës së Lumit Po në Emiglia Romagna, është një event i rëndësishëm për të gjithë ata që dashurojnë natyrën, fotografinë dhe “slow tourism”.

Të gjitha aktivitetet pjesë e këtij panairi u organizuan nga DELTA 2000 me mbështetjen e LIPU (Shoqata italiane për mbrojtjen e shpendëve). Ai ju ofroi mundësi stafit të Agjencisë dhe kompanive turistike që ofrojnë aktivitete bazuar në natyrë të shkëmbejnë informacione dhe të provojnë pajisjet optike më të përditësuara, si dhe të zbulojnë oferta të reja mbi destinacionet ndërkombëtare turistike natyrore.

Vizitorët u gjenden në zemër të Parkut të deltës Po, ku mundën të zbulojnë trashëgiminë natyrore të paçmueshme, nëpërmjet ecjes, vozitjes, shëtitjes më biçikletë dhe aktiviteteve të tjera të cilat u zhvilluan në zonën e ekspozitës.

Gjatë 4 ditëve të panairit stenda e AKZM-së u vizitua nga mbi 1 000 vizitorë. Punonjësit e AKZM-së dhe të Administratave rajonale ju prezantuan vizitorëve, Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë dhe veçoritë specifike të tyre. Vizitorët italianë, qytetarë të thjeshtë, por dhe ekspertë të kësaj fushe, të turizmit natyror, biologë, apo fotografë të natyrës shprehën shumë interes për të vizituar Shqipërinë, një vend ende i panjohur, përsa i përket vlerave natyrore që mbart.

Nuk munguan vizita dhe nga institucionet homologe, si Rangers të zonave të mbrojtura të Rajonit Emilio Romanio, të cilit i përkiste dhe Comachio, Policisë Pyjore, pjesë e Karabinerisë italiane, apo përfaqësues të organizmave të ndryshme në Itali, të cilët vnedosën lidhje me ekspertët shqiptarë të zonave të mbrojtura.

   

Pas mbylljes së panairit specialistët e AdZM-ve u përfshinë dhe në Vizitën Studimore në Comacchio dhe Foci dell’Isonzo. Tema e vëzhgimit të shpendëve për qëllime turistike u bazua kryesisht në praktikat më të mira italiane në këtë fushë (si Isonzo Delta Park). Pjesëmarrja e stafit të AdZM-ve, pikërisht të zonave të mbrojtura të rëndësishme për popullsinë e shpendëve, ka për qëllim që ata të mësojnë nga shembujt e vendeve të tjera, ku zhvillohet biznesi i madh i turizmit natyror si dhe ky staf të tregojë mbi potencialin e turizmit të qëndrueshëm natyror në Shqipëri.

......

Disa nga aktivitetet e organizuara gjatë panairit ishin: workshop mbi fotografinë, konkurset fotografike dhe dokumentarët mjedisorë, leksione mbi birdwatching, guida turistike në destinacionet më tërheqëse te parkut të deltës së lumit Po.

Turizmi në Shqipëri është një sektor i ri dhe në rritje të shpejtë, i shpallur nga qeveria shqiptare si një ndër prioritetet për ekonominë e vendit. Shqipëria është e orientuar drejt zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm duke synuar diversifikimin e ofertave të turizmit, përfshirë turizmin me natyrë, zhvillimin e potencialeve për zonat e mbrojtura dhe reduktimin e varësisë nga sezoni veror dhe zonat bregdetare.

 

 

 

 

 

Zonat natyrore dhe rurale në Shqipëri ofrojnë mundësi për zhvillimin e turizmit rural, malor, eko turizmit dhe agro turizmit, si dhe për aktivitete të ndryshme në natyrë si vëzhgimi i shpendëve, shikimi i kafshëve, rafting, hedhje me parashutë, mountain biking, peshkim, ngjitje në mal, hipizëm etj. Disa nga këto aktivitete janë motivi kryesor i ardhjes së vizitorëve të huaj në zonat e mbrojtura.

Të një rëndësie të veçantë në këtë vizitë studimore janë edhe përfitimet që komunitetet lokale të cilët jetojnë në dhe përreth zonave të mbrojtura, marrin nga të ardhurat që rrjedhin nga turizmi natyror.

 

https://ata.gov.al/2018/05/06/zonat-e-mbrojtura-ne-shqiperi-destinacion-terheqes-per-turistet-e-huaj/

http://www.balkanweb.com/site/panairi-i-natyres-ne-comacchio-mbi-1000-vizitore-marrin-informacion-ne-stenden-shqiptare/

http://www.trt.net.tr/shqip/ballkani/2018/05/06/zonat-e-mbrojtura-ne-shqiperi-terheqin-turistet-e-huaj-964927

https://vloranews.net/zonat-e-mbrojtura-ne-shqiperi-destinacion-terheqes-per-turistet-e-huaj/

Promovohen paketat turistike permes projektit DestiMED

Jemi te lumtur qe jemi shume afer zbatimit te paketave ekoturistike permes Projektit DestiMED ne Shqiperi duke promovuar keshtu sherbimet e vyera te Zonave te Mbrojtura ne menyren me te qendrueshme. Per me shume ndiqni videon prezantuese te Projektit DestiMED.

 

https://www.facebook.com/meetnetwork.org/videos/1033407013478040/

Dita Botërore e Jetës së Egër, Inventarizimi i Faunës së Egër

Mbi Ditën Botërore të Jetës së Egër

AKZM me mbështetjen e NaturAL dhe GIZ realizohen për herë të parë inventarizimin e 40 specieve të rrezikuara

3 Marsi është Dita Botërore e Jetës së Egër, ditë kur festohet larmishmëria e formave të jetës së egër të faunës dhe florës si dhe për t’u vetëdijësuar për të mirat e shumta që ne, njerëzit marrim nga ruajtja dhe mbrojta e tyre. Jeta e egër ka vlera thelbësore dhe jep kontributin e saj në aspektin ekologjik, gjenetik, social, ekonomik, shkencor, mësimor, kulturor dhe estetik të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mirëqenies njerëzore.

Më 20 dhjetor 2013, në seancën e 68-të, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara (UNGA) shpalli datën e 3 marsit, pikërisht ditën e nënshkrimit të Konventës mbi Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Faunës dhe Florës së Egër (CITES), si Ditën Botërore të Jetës së Egër, si ditë kur do të festohet për të rritur ndërgjegjësimin për kafshët dhe bimët e egra të botës. Dita botërore e kafshëve të egra do të festohet në vitin 2018 nën temën "Macet e mëdha, grabitqarët nën kërcënim", në vendin tonë tema mund të përshtatet "kafshët e mëdha karizmatike nën kërcënim", të cilat janë rrëqebulli, ariu, ujku, dhia e egër, kaprolli dhe pelikani.

Me vendosjen e moratoriumit të gjuetisë së paligjshme dhe moratoriumit të prerjes së pyjeve kjo ditë mund të festohet edhe në Shqipëri. Kjo ditë na kujton nevojën për të vazhduar ndërgjegjësimin dhe angazhimin kundër krimit mjedisor, i cili ka impakte të mëdha në ekonomi, mjedis dhe shoqëri.

Ruajtja dhe menaxhimi i jetës së egër në një mënyrë të qëndrueshme nuk është më një opsion për gjeneratën tonë por është kthyer në një detyrim dhe në një nevojë për t’i lënë brezave të ardhshëm një jetesë më të mirë.

Sistemi i Monitorimit të Faunës së Egër

Inventarizimi dhe monitorimi i Faunës së Egër është detyrim i ligjshëm shqiptarë dhe njëherësh proces konform Konventave dhe Protokolleve Ndërkombëtare të ratifikuara nga vendi ynë. Për këtë qëllim prej dy vitesh Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM), nëpërmjet 12 Administratave Rajonale të Zonmave të Mbrojtura (AdZM) të saj ka nisur punën për inventarizimin dhe monitorimin e faunës së egër. Ky proces ka nisur udhën me miratimin e udhëzimit të Ministrisë së Mjedisit dt. 11.2.2016 për miratimin e metodikave të rregjistrimit të faunës së egër. Pas kësaj janë kryer trajnime të herë pas hershme të Rangersave të 12 AdZM-ve për mënyrën e mbledhjes së të dhënve, monitorimit, inventarizmit, përdorimit të GPS, etj. Ndërkohë është krijuar dhe Sistemi i Monitorimit të Faunës së Egër, i cili është elektronik. Në realizimin e gjithë këtij proçesi AKZM mbështetet nga projekti i financuar nga BE-ja, NaturAL.

Rangersat dalin në terren dhe mbledhin të dhëna për faunën e egër mëpërmjet vrojtimeve direkte, shënimit të gjurmëve dhe kamerave kurth, informacioneve për dëmtime të kafshëve shtëpiake, jashtëqitjeve të kafshëve të egra, etj. Sistemi i monitorimit përmban 4 formularë që duhen plotësuar nga Ranger-sat 1) Monitorimi i faunës së egër; 2) Kafshët dhe shpendët e egër të vrarë (të vrarë aksidentalisht, të shtypur nga automjetet dhe të asgjesuar nga njëri tjetrit); 3) Konfliktet e faunës së egër (dëmi që ato kryejnë në bujqësi dhe blektori); 4) Aktivitete të paligjshme (gjuetia e paligjshme). Të gjitha këto të dhëna hidhen nga AdZM-të në një table të strukturuar. Çdo e dhënë rregjistrohet me koordinatat e sakta të gjeoreferencuara (GPS). Të gjitha këto të dhëna hartëzohen dhe hidhen një database, e kthehen në pika në hartë që kur klikohen jepen të gjithë elementet mbi specien dhe vezhgimin e bërë si emri i species, AdZM-ja që i përket, emri i Ranger-sit që ka hedhur të dhënën, data, ora e regjistrimit, mënyra e identifikimit, numri i individëve, emri i Zonës së Mbrojtur, emri lokal i zonës, kordinatat, etj.

Në Shqipëri janë prezent mbi 80 lloje gjitarësh dhe mbi 320 lloje shpendësh

Objekt i këtij inventarizimi fillimisht u caktuan 30 specie, të cilat janë parë si objekte gjuetie dhe disa të tjera si të kërcenuara apo të rëndësishme të mbrojtura nga Konventat ndërkombëtare, ratifikuar nga ne. Më poshtë janë rezultatet e parë të inventarizimit për vitin 2017 të 30 specieve të përcaktuara, e cila po vazhdon në vitin 2018 dhe do të jetë publike në faqen e AKZM-së:

1. Ariu i Murmë                      157 individë

2. Mace e Egër                         19 individë

3. Rrëqebulli                              1 individë (fotografuar nga kamera kurth nga shoqata PPNEA në Nikaj Mertur, Tropoje me 10.11.2017

4. Lundërza                                15 individë

5. Dhia e egër                          160 individë

6. Kaprolli                               102 individë

7. Baldosa                                  44 individë

8. Ujku                                    195 individë

9. Çakalli                                    66 individë

10. Derri i egër                        281 individë

11. Lepuri i egër                     389 individë

12. Dhelpra                             387 individë

13. Zardafi/Kunadhja gushëverdhë  35 individë

14. Shqarthi/Kunadhja gushëbardhë 71 individë

15.Kryekuqe e madhe             773 individë

16. Kryekuqe qafëgjëlber       727 individë

17. Grilla                              3.102 individë

18. Rosa Bishtëgjelë               124 individë

19. Rosa e përhime                 178 individë

20. Sqepluga                           280 individë

21. Marsatorja                              4 individë

22. Shapka e Ujit                    253 individë

23. Bajza                            47.150 individë

24. Thëllënxa e Malit              258 individë

25. Pëllumb i Egër                  138 individë

26. Shapka                              412 individë

27. Turtulli                                   7 individë

28. Shkurta                                 83 individë

29. Lauresha                              30 individë

30. Pelikani kaçurel                249 individë

Gjatë inventarizmit u vunë re edhe 27 specie të tjera, prej të cilave janë përzgjedhur edhe specie për t’u inventarizuar gjatë këtij viti në habitatet e Prespës, Pogradecit dhe Liqenit të Shkodrës (ky proces realizohet me mbështetjen e GIZ) por edhe në lagunat bregdetare, ku mund të përmendim:

1. Shqiponjën 

2. Kryekuqja e Vogël

3. Mjelma

4. Karabullaku i Madh

5. Karabullaku i vogël

6. Pelikani Rozë

7. Çafka e Bardhë/Përhime

8. Flamengo

9. Pulëbardha

10. Dallëndyshja e detit

Idea për ngritjen e Qendrës së Arinjve në Parkun Kombëtar të Dajt

Megjithatë nga rezultatet e inventarizimit të vitit të kaluar për faunën e egër, ndër specie më të kërcënuara mund të veçojmë ariun e murmë. Vitin e kaluar u liruan nga kurthet e ngritura dy arinj, një në Polis të Elbasanit dhe një tjetër në Zdrajsh të Librazhdit.

Problem mbetet mbajtja e arinjve në kafaze (kaptivitet) si atraksione në restorante ose për të bërë foto në rrugë. Në total janë shpëtuar rreth 26 arinj të moshave të ndryshme nga rreth 50 të evidentuar, dhe 21 janë transportuar në qëndra shpëtimi të vendeve të tjera fqinjë si Itali, Kosovë, Gjermani, etj. Gjatë 2017 me ndihmën e fondacionit “Four Paws” (4 Putrat), “Animal Rescue Albania” (Shpetimi i Kafshëve Shqiptare) si edhe shoqata animalista italiane “Salvataggio degli Orsi della Luna”, në bashkëpunim me koalicioni e shoqatave “Të shpëtojmë arinjtë shqiptarë” (Save Albanian Bears), janë shpëtuar 8 arinj, 5 prej të cilëve janë transferuar jashtë dhe 3 presin në Kopshtin Zooloigjik të Tiranës. “Four Paws” dhe janë pjesë e fushatës së promovuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me mbështetjen e vetë fondacionit si edhe Projektit NaturAL me koordinimit të Agjencisë Italiane të Bashkepunimit dhe Zhvillimit (AICS). Po vazhdon puna për ngritjen e një qëndre për shpëtimin e arinjve në vendin tonë.

Prandaj, këtë vit mesazhi është i qartë: të mos heshtim ndaj bzineseve që mbajnë në mënyrë të paligjshme kafshët e egra në robëri, si dhe të mbështesim një fushatë për ngritjen e fondeve për të shpëtuar ato kafshë që janë privuar nga liria e tyre. Ka ardhur koha që dhe Shqipëria të ketë Qendrën e vet të reabilimit të arinjve dhe është menduar që kjo qendër, duke qenë se duhet një sipërfaqe e madhe të jetë në Parkun Kombëtar të Dajtit.

Hapen konkurimet për kursin Alfred Toepfer Trashëgimia Natyrore

Federata EUROPARC ju fton për të ndjekur kursin Alfred Toepfer Trashëgimia Natyrore

Të drejtën për të aplikuar e kanë të rinjtë e angazhuar me punë në Zonat e Mbrojtura në institucion, ose shoqëri civile. Qëllimi i bursave është që të rritet bashkëpunimi ndërkombëtar dhe të avancohen cilësia, risia dhe dimensioni evropian i Zonës së Mbrojtur.

Programi ofron mundësinë e mbështetjes financiare për individët për një vizitë studimore në një ose më shumë zona të mbrojtura në një vend tjetër europian. Ndërkohë krijon mundësinë e marrjes së përvojave të cilat do të jenë një shanc i mirë për karrierën e ardhshme të studiuesve, por është një e mirë dhe për Federatën EUROPARC dhe anëtarët e saj.

http://www.europarc.org/news/2018/02/open-call-young-professionals-alfred-toepfer-natural-heritage-scholarships-2018/

Page 1 of 18

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay