Lajme Flash

Park Kombëtar

Parku Kombëtar Detar "Karaburun-Sazan"

 1. Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Detar Karaburun-Sazan

 2. 1.  Kategoria: E dytë

 3. 2.  Vendimi me të cilin është shpallur: Është shpallur PKD më 28 prill 2010 me Vendim të Këshillit të Ministrave.

 4. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: PKD ka sipërfaqe 12428 ha. Mbulon zonën detare përgjatë vijës bregdetare të gadishullit të Karaburunit (Nis në kepin e Shën Vasilit deri në derdhjen e përroit të qerashesë) dhe ishullit të Sazanit, 1 milje detare (1852m) nga vija bregdetare. Parku Kombëtar Detar ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Vlorës.

  Sipërfaqja e përgjithshme e “Parkut Kombëtar” Karaburun-Sazan  është e ndarë, si më poshtë:

   Pjesa detare pranë gadishullit të Karaburunit ka sipërfaqe 9 848.95 (nëntë mijë e  tetëqind e dyzet e tetë pikë nëntëdhjetë e pesë) ha, me kufijtë e e dixhitalizuar  si mëposhtë:

  a.  Veri:Pika 1 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga kepi i Gjuhëzës, me koordinata 4353018.48 V e 4478005.72 L, deri te pika 2 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga kepi i Shën Vasilit, me koordinata 4363780.19 V e 4477378.71 L;

  b.     Lindje:Pika 2 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga kepi i Shën Vasilit, me koordinata 4363780.19 V e  4477378.71L dhe më pas vijon përgjatë vijës bregdetare nga kepi i Shën Vasilit, kepi i Dhim Kushtës, kepi dhe gjiri i Shën Janit, kepi i Gjuhëzës, ndjek vijën bregdetare perëndimore të malit të Karaburunit, bregun e Gjinarës, faqen e Bishtit të Malit, Rrëzën e Kanalit, faqen e Langadhës deri te pika 3, me  koordinata  4379221.15 V e 4449696.28 L;

  c.     Jug: Pika3, me koordinata 4379221.15 V e 4449696.28 L, deri te pika 4 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga faqja e Langadhës, me koordinata 4378104.94 e 4448193.75 L;

  ç.   Perëndim:Pika 4 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga faqja e Langadhës, me koordinata 4378104.94 e 4448193.75 L dhe ndjek izobatin deri te pika 1 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga kepi i Gjuhëzës, me koordinata 4353018.48 V e 4478005.72 L.

  Pjesa detare pranë ishullit të Sazanit ka sipërfaqe 2 721.87 (dy mijë e shtatëqind e njëzet e një pikë tetëdhjetë e shtatë) ha, me kufijtë e mëposhtëm:

   Pika 1,  me koordinata 4354004.14 V e 4487718.40 L;

  Pika 2,  me koordinata 4355536.33 V e 4486707.03 L;

  Pika 3,  me koordinata 4351587.21 V e 4485140.06 L;

  Pika 4,  me koordinata 4357134.42 V e 4486668.09 L;

  Pika 5,  me koordinata 4355142.57 V e 4486658.75 L

  4. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: duke ndjekur rrugën detare me anije apo varkë nga porti i Vlorës dhe nga Marina Orikum.

  5. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës: Kjo zonë konsiderohet me larmi të pasur peizazhesh nënujore, habitatesh për rritjen e shumë organizmave bimore e shtazore nënujore, duke filluar me algat detare, sfungjerët, knidarët, molusqet, krustacet, lëkurëgjëmborët, koralin e kuq, reptilët, gjitarët, për Fokën e Mesdheut, dhe  lloje globalisht të rrezikuara në shkallë kritike, si disa lloje peshqish, peshkaqenësh, breshkash deti, delfinësh dhe Foka e Mesdheut (Monachus monachus). Karakteristik për këtë zonë  jane edhe livadhet nënujore të posidonias(Posidonia oceanica), dhe shkëmbinjtë koralor.

  6.  Monumente natyre:

  Shpella dheGjiri iGramës:Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihetështëVlorë-Llogara-Gramë; Vlorë – Delta epalasës-Gramë(Foto nefolderinPD Karaburun-sazan)

  Shpella e Haxhi Alisë ( Iliriane) : Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet është rruga detare me anije dhe varkë nga porti i Vlorës, Qendra e Peshkimit Radhimë dhe Moli i Jahteve Orikum, për në kepin e Gjuhëzës.

  Barrierakoraloree Grykës së  Djallit:Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet është rruga detare me anije apo varkë nga Vlora për në ishullin e Sazanit. Mund të vizitohet vetëm nga vizitorë të specializuar dhe zhytës, perderisa ndodhet brenda zonës qëndrore të parkut detar.

  Faleza e Sazanit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet është rruga  detare me anije nga porti i Vlorës për në ishullin e Sazanit.

  7. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës (nëse ka): S’ka

  8. Objekte në shërbim të komunitetit (nëse ka): S' ka

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay