K2 Portfolio

Guri i Nikës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Guri i Nikës

  1. Kategoria: VI, Zonë e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara
  2. Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.102, datë 15.01.1996
  3. Sipërfaqja: 2 200 ha, vendodhja: Në pjesën Jug-Perëndimore të Pogradecit
  4. Kordinatat: Veri:457063.77 m E;4526502.68 m N, Jug:455515.33 m E; 4516762.06 m N, Lindje:458835.04 m E;4522105.15 m N, Perëndim:455342.85 m E; 4521560.60 m N
  5. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Pogradec-Guri Nikës (29.2 km;1 h 26 min)
  6. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës: Ariu i murrëm (Ursus arctos)

Contact

Address

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068