AKZM

Sarisalltëku dhe Shpella

Emri i Zonës së Mbrojtur: Sarisalltëku dhe Shpella

            

A.Të dhëna të përgjithshme

             Kategoria  III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 1050m

v  Kordinatat  (veri, jug): X =4400300  Y =4598750

v  Gjendja e( MN): Është rindërtuar në mbrendësi  teqeja në vitin 1990.

v  Vlera fetare: Po

                                                                                                           

  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Nga qyteti i Krujës në Malin e Krujës 6.5km .

v  Auto: Rruga Krujë–Mali Krujës

Këmbësore: Krujë-Mali i Krujës,Nuaj-Mali I Krujës

Rrapi i Ballabanecit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrapi i Ballabanecit 

       

 A.Të dhëna të përgjithshme

            Kategoria III

                 VKM 676 Datë 20.12.2002

v  Kundrejtimi:  Jug-Perëndim

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 400m

v  Kordinatat  (veri, jug):  X=4398700   Y=4599450

v  Lartësia mesatare : 10m

v  Mosha:  550vjeçare

v  Gjendja e( MN):  Pjesërisht i dëmtuar

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Rruga Krujë–Qafshtamë  1km.

v  Auto: Ngjitur me rrapin.

v  Këmbësore:  Rruga  Krujë-Lagja Abaze

Rrapi i Taslloit

       

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrapi i Taslloit

 

 A.Të dhëna të përgjithshme

           Katgoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

           

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 600 m

v  Kordinatat  (veri, jug): X=44399300  Y=4597425

v  Lartësia mesatare : 15 m   

v  Mosha: 350vjece

v  Gjendja e( MN): E mirë

 

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Ndodhet 700m nga Bashkia Krujë.Në rrethimin e Kalas  Krujë.

v  Auto: Rruga Vrana Konti 300m nga porta e Kalase         

v  Këmbësore:  150 m nga Teqeja e Dollmës           

 

Shkëmbi i Kavajës

 

Emri i Zonës së Mbrojtur: Shkëmbi i Kavajës

            A.Të dhëna të përgjithshme

                 Kategoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

 

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 10 - 105 m

v  Kordinatat (veri, jug): X = 19º  33 ' 30"    Y =  41º  20 '  25"

                                                                                                                                                 

 E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës-Shkëmbi i Kavajës, 8.5 km

v  Auto:  Nga Durrësi 8 km

v  Këmbësore: 0.5 km

v  Ujore:  6.8 km

v  Lokali “Kodrae Kuajve”

Plazhi i Shën Pjetrit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Plazhi i Shën Pjetrit

 

A.Të dhëna të përgjithshme

            VKM 676 Datë 20.12.2002

             Sipërfaqja 57.45Ha

v  Kordinatat (veri, jug): X  = 19º  50 ' 30"    Y =  41º  29 '  45"

                                                                                                                                                 

                E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës -Shënpjetër 36 km

v  Auto : Nga Durrësi 36 km

v  Këmbësore: Bregdeti 4 km

v  Ujore: 29 km

v   Plazh public.Fshati turistik “LURA 1,2,3” “INSIFA” etj

Plazhi i Kallmit

   

Emri i Zonës së Mbrojtur: Plazhi i Kallmit

   

  A.Të dhëna të përgjithshme

            Kegoria  III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

              

             B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

v  Kordinatat(veri, jug): X = 19º  25 ' 20"    Y =  41º  19 '  30"

                 

              E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës –Currila, 8 km

v  Auto:  Nga Durrësi 6 km

v  Këmbësore: 2 km

v  Ujore: 3 km 

Kepi i Rodonit dhe Falëza

Emri i Zonës së Mbrojtur: Kepi i Rodonit dhe Falëza

 

              A.Të dhëna të përgjithshme

              Kategoria III

             VKM  676 Datë 20.12.2002

 

       B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

     

v  Kordinatat (veri, jug): X = 19º  26 ' 40"    Y =  41º  34 '  50"

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës-Kep i Rodonit, 53 km

v  Auto: Nga Durrësi 51 km

v  Këmbësore: 2 km

v  Ujore: 35 km

v  Objekt fetar katolik .Dita kryesore e faljes 13.Qershor.

Çinari i Balliasit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Çinari i Balliasit                                            

Monument Natyre Kategoria III         

 VKM 676 Datë 20.12.2002

           B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

Lagjen Ballias  Bashkia Shijak

v  Kordinatat(veri, jug): X = 19º  33 '  00"    Y =  41º  20 '  25"

         

           C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

v  Lartësia mesatare: 28m

v  Mosha: 250 vjet

     E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Katër rrugët-Shijak, 2 km

v  Auto: Nga Durrësi 11 km

Parku Natyror Ulëz

Emri i Zonës së Mbrojtur: PNR-"Liqeni i Ulzës"

  1. Kategoria: Rezervat Natyror i Menaxhuar Park Natyror (Rajonal) (IV)
  2. Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.Q nr.16 datë, 03.04.2013
  3. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: 4206 ha, qarku Mat

Kordinatat:   

V 41 39.0"

L19 51.0"

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Rruga Burrel-Ulëz                  

Rruga Tiranë-Ulëz

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Habitat dushku

Derri egër, kaprolli,

  1. Monumente natyre
  2. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës: Kisha e Ulzës
  3. Objekte në shërbim të komunitetit: Stacioni Pyjor Ulëz

Së bashku punojmë për natyrën

SE BASHKU PUNOJME PER NATYREN

Në mbyllje të vitit, partnerët që punojnë për përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura në Shqipëri u mblodhën së bashku për të diskutuar aktivitetet përgjatë 2 viteve të fundit. Që prej krijimit të saj në 2014, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) është mbështetur nga projekti i financuar nga BE, NaturAL dhe “Mbështetje institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura” i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë.

I organizuar më 20 dhjetor aktiviteti “Së bashku punojmë për natyrën 2016 – Drejt përmirësimit të menaxhimit të zonave të mbrojtura në Shqipëri” ishte një mundësi shumë e mirë për të vlerësuar bashkëpunimin dhe kontributin e partnerëve. Takimi i shërbeu vlerësimit të aktiviteteve dhe strategjive që do të ndiqen për të kapërcyer pengesat e identifikuara për të përmirësuar menaxhimin e zonave të mbrojtura.

Pjesëmarrës në aktivitet ishin 150 persona, punonjës të AKZM-së dhe zyrave rajonale të saj dhe persona të përkushtuar që kanë kontribuar gradualisht në përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura.  Përfaqësues të çdo Agjencie Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM) prezantuan arritjet në përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura gjatë 2016, duke vënë theksin në mbështetjen dhe kontributin e projekteve. Ata prezantuan edhe synimet kryesore për vitin e ardhshëm.

Takimi i shërbeu qëllimit për të forcuar bashkëpunimin dhe frymën e bashkëpunimit mes stafeve të AKZM/AdZM. Aktiviteti erdhi në momentin e duhur për të përmbushur këtë qëllim falë edhe mbështetjes së projekteve dhe përpjekjeve të drejtuesve të Agjencive dhe stafit qëndror dhe vendor. Ishte me shumë vlerë dhe përfitim, shkëmbimi i pikëpamjeve dhe koha e shpenzuar në një mjedis informal me komente miqësore, pozitive dhe negative, por që i shërbejnë procesit mes të gjithë personave të angazhuar në përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura në Shqipëri.

Aktiviteti u mbështet nga kontributi i dy projekteve NaturAL “Forcimi i Kapaciteteve Kombëtare për Ruajtjen e Natyrës – Përgatitja për Rrjetin Natura 2000”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancuar dhe zbatuar Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Unionin Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN) dhe Shoqërinë Botanike Italiane (SBI) dhe “Mbështetje institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura” i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë dhe zbatuar nga IUCN.

Synimi ynë është mbështetja ndaj Shqipërisë në mbrojtjen dhe ruajtjen e biodiversitetit, duke prezantuar një qasje shkencore në menaxhimin e zonave të mbrojtura. Këtë e kemi realizuar duke punuar ngushtësisht me Ministrinë e Mjedisit dhe stafin e AKZM të cilët i kemi përfshirë në çdo aspekt të projektit, duke besuar se kjo është mënyra më e mirë jo vetëm për të transferuar njohuritë por edhe për t’i motivuar ata më tej” – tha Andrea Ghiurghi, menaxher projekti, IUCN. “Ky aktivitet është në linjën e qasjes tonë – nxit një ndjenjë pronësie të zonave të mbrojtura për të cilat është përgjegjëse AKZM” përfundoi ai.

Page 6 of 19

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay